Meno

Priezvisko

Titul

Telefónne číslo/Mail

Mobilné číslo

Pracovisko

Pozícia

Jana
Vargová
Ing. PhD.

02/59880404, Jana.Vargova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Riaditeľka odboru
Kristína
Decheťová
Ing.

02/59880353, 

Kristina.Dechetova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za administráciu: porušení a prijatých opatrení v EPV v systéme OFIS (Organic Farming System); údajov do MANCP a ročných odpočtov pre EPV; sťažností na činnosť oddelenia registrácie v EPV
Marianna
Fuseková
Ing.

02/59880404, Marianna.Fusekova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Vedúca oddelenia administratívy a kontroly v EPV
Terézia
Jamborová
Ing.

02/59880312, Terezia.Jamborova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za registráciu v EPV
Barbora
Geletková Ing.

02/59880312,

Barbora.Geletková@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Vedúca oddelenia registrácie v EPV
Dominika
Mikušová
Ing.

02/59880353, Dominika.Mikusova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za administráciu nezhôd zistených v systéme EPV, za krmivá v EPV, za potraviny v EPV
Katarína
Nováková
Ing.

02/59880313, Katarina.Novakova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník pre registráciu v EPV
Michaela
Tholtová
Ing.

02/59880353, Michaela.Tholtova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za hnojivá, pôdne pomocné látky, prípravky na ochranu rastlín a potraviny v EPV, za odber vzoriek v EPV
Gabriela
Tóthová
Ing.

02/59880313,

Gabriela.Tothova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Manažér databázy bioosív, pracovník zodpovedný za výkon delegovaných kontrol z PPA na ÚKSÚP pre oblasť EPV
Kvetoslav
Zaujec
Ing. PhD.

02/59880353,
Kvetoslav.Zaujec@uksup.sk

0905525706

Matúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za vydávanie výnimiek pre živočíšnu výrobu v EPV, za čistiace a dezinfekčné prostriedky v EPV
Inez Zámečníková Ing. 038/5392641,
Inez.Zamecnikova@uksup.sk
0905663907
SS Veľké Ripňany
Vedúca oddelenia registra sadov a chmeľníc
Zuzana  Sivčáková Ing. 038/5392641,
 Zuzana.Sivcakova@uksup.sk

SS Veľké Ripňany
Referent pre registráciu ovocných sadov
Helena  Vargová Ing. PhD. 038/5392641,
Helena.Vargova@uksup.sk

SS Veľké Ripňany
Referent pre vypracovávanie odborných stanovísk projektom a GIS
Mária Zvalová Mgr. Ing. 038/5392641, 
Maria.Zvalova@uksup.sk

SS Veľké Ripňany
Referent štatistických zisťovaní