Meno

Priezvisko

Titul

Telefónne číslo/Mail

Mobilné číslo

Pracovisko

Pozícia

Katarína
Nováková
Ing.

02/59880313

Katarina.Novakova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Poverená riadením odboru
Soňa
Oslejová

02/59 880 418,

Matúškova 21, Bratislava
Sekretariát odboru/administratívny pracovník
Marianna
Fuseková
Ing.

02/59880417, Marianna.Fusekova@uksup.skMatúškova 21, Bratislava
Vedúca oddelenia administratívy a kontroly v EPV
Kristína
Decheťová
Ing.

02/59880416, Kristina.Dechetova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za administráciu: porušení a prijatých opatrení v EPV v systéme OFIS (Organic Farming System); údajov do MANCP a ročných odpočtov pre EPV
Dominika
Mikušová
Ing.

02/59880416, 

Dominika.Mikusova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za administráciu nezhôd zistených v systéme EPV, za krmivá v EPV, za potraviny v EPV, za vydávanie výnimiek pre živočíšnu výrobu v EPV, za čistiace a dezinfekčné prostriedky v EPV

Michaela
Tholtová
Ing.

02/59880416, Michaela.Tholtova@uksup.skMatúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za hnojivá, pôdne pomocné látky, prípravky na ochranu v EPV, za odber vzoriek v EPV
Stanislava
Stojkovičová
Mgr.


Matúškova 21, Bratislava

Zodpovedný pracovník za spracovanie štatistík za EPV

Barbora
Geletková
Ing.

02/59880312,

Barbora.Geletková@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Vedúca oddelenia registrácie v EPV
Gabriela
Tóthová
Ing.

02/59880313,

Gabriela.Tothova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Manažér databázy bioosív, pracovník zodpovedný za výkon delegovaných kontrol z PPA na ÚKSÚP pre oblasť EPV
Terézia
Jamborová
Ing.

02/59880312, 

Terezia.Jamborova@uksup.sk


Matúškova 21, Bratislava
Zodpovedný pracovník za registráciu v EPV 

Inez
Zámečníková
Ing.
038/5392641,
Inez.Zamecnikova@uksup.sk
0905663907
SS Veľké Ripňany
Vedúca oddelenia registra sadov a chmeľníc
Zuzana
Sivčáková
Ing.
038/5392641,
 Zuzana.Sivcakova@uksup.sk
0918491071
SS Veľké Ripňany
Referent pre registráciu ovocných sadov
Helena
Vargová
Ing. PhD.
038/5392641,
Helena.Vargova@uksup.sk

SS Veľké Ripňany
Referent pre vypracovávanie odborných stanovísk projektom a GIS
Mária
Zvalová
Mgr. Ing.
038/5392641, 
Maria.Zvalova@uksup.sk

SS Veľké Ripňany
Referent štatistických zisťovaní