Štatistické prehľady

mini logo ÚKSÚP

Prehľady uznávaného osiva jarín a  ozimín, o prehliadnutých, uznaných a zamietnutých množiteľských  plochách jednotlivých druhov plodín špecifikované podľa odrôd, kategórií  a generácií, uznané kusy ovocných výpestkov v SR a uznané sadenice viniča hroznorodého v SR v roku 2018 sú uvedené v jednotlivých súboroch.

Staršie prehľady poskytne odbor osív a sadív na vyžiadanie.