Štatistické prehľady

mini logo ÚKSÚP

Prehľady uznávaného osiva jarín a ozimín, o prehliadnutých, uznaných a zamietnutých množiteľských plochách jednotlivých druhov plodín špecifikované podľa odrôd, kategórií a generácií, uznané kusy ovocných výpestkov v SR a uznané sadenice viniča hroznorodého v SR v rokoch 2018-2020 sú uvedené v jednotlivých súboroch.

Staršie prehľady poskytne odbor osív a sadív na vyžiadanie.

Dokumenty na stiahnutie: