Oddelenie kontroly pôdy a hnojív

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie kontroly pôdy a hnojív (OKPH) vykonáva štátnu odbornú kontrolu certifikovaných hnojív, hnojív ES, vzájomne uznaných hnojív, kontrolu evidencie o používania hnojív, skladovania hnojív, kontrolu zákonných postupov pri aplikácii čistiarenských kalov, dnových sedimentov a zhodnotiteľných odpadov ako aj vedľajších živočíšnych produktov. 


Kontakty oddelenia kontroly pôdy a hnojív

Platné od 1.2.2022

Okres

Meno inšpektora

Adresa pracoviska

Úradné hodiny

Kontakt

E-mail

Slovensko, vedúci oddelenia kontroly pôdy a hnojív
Ing Jana Miškovičová
ÚKSÚP, 
Majerská 326/47,
 900 41 Rovinka

7:00-15:00

0918 / 806 620

jana.miskovicova@uksup.sk