Oddelenie kontroly pôdy a hnojív

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie kontroly pôdy a hnojív (OKPH) vykonáva štátnu odbornú kontrolu certifikovaných hnojív, hnojív ES, vzájomne uznaných hnojív, kontrolu evidencie o používania hnojív, skladovania hnojív, kontrolu zákonných postupov pri aplikácii čistiarenských kalov, dnových sedimentov a zhodnotiteľných odpadov ako aj vedľajších živočíšnych produktov. 


Kontakty oddelenia kontroly pôdy a hnojív

Platné od 30.09.2019

Okres

Meno inšpektora

Adresa pracoviska

Úradné hodiny

Kontakt

E-mail

Slovensko, vedúci oddelenia kontroly pôdy a hnojív
Ing Jana Miškovičová
ÚKSÚP, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

7:00-15:00

0918/806620

jana.miskovicova@uksup.sk

Bratislava I-V

Dunajská Streda

Galanta

Hlohovec

Piešťany

Senica

Skalica

Malacky

Pezinok

Senec

Trnava

Ing. Marek Pochylý

Hollého 750, 905 01 Senica

7:00-15:00

0908/921982

marek.pochyly@uksup.sk

Bánovce nad Bebravou

Partizánske

Myjava

Nové Mesto nad Váhom

Považská Bystrica

Púchov

Prievidza

Ilava

Trenčín

Čadca

Dolný Kubín

Námestovo

Tvrdošín

Liptovský Mikuláš

Martin

Turčianske Teplice

Ružomberok

Bytča

Kysucké Nové Mesto

Žilina

Poprad
Ing. Marcel Prístavka, PhD.
Mariánska 6, 971 01 Prievidza

7:00-15:00

0918/968026

marcel.pristavka@uksup.sk

Nitra

Zlaté Moravce

Nové Zámky

Šaľa

Topoľčany
Ing. Ľuboš Benďák

Akademická 4, 94901 Nitra

7:00-15:00

0918/806 842

lubos.bendak@uksup.sk

Banská Bystrica

Banská Štiavnica

Žarnovica

Žiar nad Hronom

Brezno

Veľký Krtíš

Detva

Krupina

Lučenec

Poltár

Revúca

Rimavská Sobota

Zvolen
Ing. Juraj Uhliar
ÚKSÚP, J. Kráľa 36/2223, 961 09 Zvolen

7:00-15:00

0908/793087

juraj.uhliar@uksup.sk

Bardejov

Svidník

Levoča

Prešov

Sabinov

Stará Ľubovňa

Spišská Nová Ves

Kežmarok
Ing. Radana Gályová
ÚKSÚP, Letná 3, 041 39 Košice

7:00-15:00

0918/806887

radana.galyová@uksup.sk

Medzilaborce

Stropkov

Vranov nad Topľou

Košice

Košice - okolie

Rožňava

Gelnica

Michalovce

Sobrance

Trebišov

Humenné

Snina
Ing. Zoltán Gálya
ÚKSÚP, Letná 3, 041 39 Košice

7:00-15:00

0918/806830

zoltan.galya@uksup.sk