Oddelenie kontroly osív a sadív

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie kontroly osív a sadív (OKOS) vykonáva kontrolu pestovateľov, pestovateľských plôch a zariadení. Kontroluje výskyt škodlivých činiteľov na pestovateľských plochách a vykonáva kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho výroby, spracúvania, balenia označovania a skladovania. Vykonáva kontrolu množiteľského materiálu pri dovoze z tretích krajín. V oblasti geneticky modifikovaných rastlín kontroluje ich bezpečné nakladanie v zmiešaných pestovateľských systémoch. Odoberá vzorky osív, sadív a množiteľského materiálu na kontrolno-analytické účely. 


Kontakty oddelenia kontroly osív a sadív

Platné od 1.02.2022

Okres

Meno inšpektora

Adresa pracoviska

Úradné hodiny

Kontakt

E-mail

Slovensko, vedúci oddelenia kontroly osív a sadív

Ing Ján Šmál

ÚKSÚP Vígľaš, SNP 746/99, Vígľaš 96202

7:00-15:00

0908 / 916 511 045/ 524 22 01

jan.smal@uksup.sk