Oddelenie kontroly osív a sadív

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie kontroly osív a sadív (OKOS) vykonáva kontrolu pestovateľov, pestovateľských plôch a zariadení. Kontroluje výskyt škodlivých činiteľov na pestovateľských plochách a vykonáva kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho výroby, spracúvania, balenia označovania a skladovania. Vykonáva kontrolu množiteľského materiálu pri dovoze z tretích krajín. V oblasti geneticky modifikovaných rastlín kontroluje ich bezpečné nakladanie v zmiešaných pestovateľských systémoch. Odoberá vzorky osív, sadív a množiteľského materiálu na kontrolno-analytické účely. 


Kontakty oddelenia kontroly osív a sadív

Platné od 1.02.2021

Okres

Meno inšpektora

Adresa pracoviska

Úradné hodiny

Kontakt

E-mail

Slovensko, vedúci oddelenia kontroly osív a sadív

Ing Ján Šmál

ÚKSÚP Vígľaš, SNP 746/99, Vígľaš 96202


7:00-15:00

0908/916511 045/524 22 01

jan.smal@uksup.sk

Bratislava I.-V.

Senec

Galanta

Ing. Andrea Schubert

ÚKSÚP, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka


7:00-15:00

0918/599895

andrea.schubert@uksup.sk

Dunajská Streda

Ing. Jozef Tarics

Skúšobná stanica ÚKSÚP, Nitrianska 113,  Nové Zámky

7:00-15:00

0907/931201

jozef.tarics@uksup.sk

Trenčín

Piešťany

Myjava

Topoľčany

Nové Mesto nad Váhom

Ing. Jozef Čáp

ÚKSÚP, Trenčín, Nám. Sv. Anny 6, 911 00 Trenčín

7:00-15:00

0907/931202

jozef.cap@uksup.sk

Levice

Zlaté Moravce

Ing. Martina Sabolčáková

Skúšobná stanica ÚKSÚP, ul. Kpt. Nálepku 65, 937 01 Želiezovce

7:00-15:00

0907/931203

martina.sabolcakova@uksup.sk

Nové Zámky

Nitra

Ing. Lucia Mihalovičová

Skúšobná stanica ÚKSÚP, Nitrianska 113, Nové Zámky

7:00-15:00

0908/942413

lucia.mihalovicova@uksup.sk

Komárno

Šaľa

Ing. Juraj Benyó

Skúšobná stanica ÚKSÚP, Nitrianska 113, Nové Zámky

7:00-15:00

0907/931207

juraj.benyo@uksup.sk

Topoľčany

Hlohovec

Ing. Juraj Sipos
Skúšobná stanica ÚKSÚP, Topoľčianska 488/29,  956 07 Veľké Ripňany

7:00-15:00

0918/968188
juraj.sipos@uksup.sk
Pezinok

Malacky

Hlohovec

Senica

Skalica

Trnava

Ing Ondrej Voda

Skúšobná stanica ÚKSÚP Báhoň, Ul. 1.mája 159/37,     900 84 Báhoň

7:00-15:00

0905/732917

ondrej.voda@uksup.sk

Dolný Kubín

Námestovo

Tvrdošín

Liptovský Mikuláš

Martin

Turčianske Teplice

Ružomberok

Ing.Miroslav Krivosudský

ul. Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín7:00-15:00

0918/599917

miroslav.krivosudsky@uksup.sk

Bytča

Kysucké Nové Mesto

Žilina

Čadca

Považská Bystrica

Púchov

Prievidza

Bánovce n. Bebravou

Partizánske

Ilava

Ing. Stanislav Kopáč

ÚKSÚP, RVPS Žilina, Jedľová 44, 01 004 Žilina

7:00-15:00

0918/599922

stanislav.kopac@uksup.sk

Banská Bystrica

Banská Štiavnica

Žarnovica

Žiar nad Hronom

Brezno

Detva

Krupina

Ing. Jaroslav Tomko

ÚKSÚP Vígľaš 

SNP 746/99,

 Vígľaš 96202

7:00-15:00

0908/942414

jaroslav.tomko@uksup.sk

Lučenec

Revúca

Poltár

Rimavská Sobota

Veľký Krtíš

Bc. Milan Slúka

Skúšobná stanica, ÚKSÚP
991 24 Dolné Plachtince 71

7:00-15:00

0918/871585

milan.sluka@uksup.sk

Zvolen

Sabinov

Vranov nad Topľou

Košice-okolie

Ing.Eva Czakóová

ÚKSÚP Vígľaš 

SNP 746/99,

 Vígľaš 96202

7:00-15:00

0918/599915

eva.czakoova@uksup.sk

Prešov

Bardejov

Svidník

Sabinov

Stará Ľubovňa

Medzilaborce

Stropkov

Vranov nad Topľou

Košice

Košice - okolie

Rožňava

Ing. František Eliáš

ÚKSÚP, Masarykova 10, 080 01 Prešov

7:00-15:00

0918/594697

frantisek.elias@uksup.sk

Michalovce

Sobrance

Humenné

Snina

Trebišov

Ing. Michal Čižmár

ÚKSÚP, Sama Chalúpka 14 071 01 Michalovce

7:00-15:00

0918/491081

michal.cizmar@uksup.sk

Spišská Nová Ves

Gelnica

Kežmarok

Levoča

Poprad

Ing. Ján Jakubčák

Skúšobná stanica ÚKSÚP, Partizánska ul. 14, 053 61 Spišské Vlachy

7:00-15:00

0918/491080

jan.jakubcak@uksup.sk