Oddelenie kontroly krmív a výživy zvierat

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie kontroly krmív a výživy zvierat (OKVZ) vykonáva úradnú kontrolu krmív na všetkých stupňoch výroby, spracúvania, uvádzania krmiva na trh a jeho používania v Slovenskej republike. Ďalej vykonáva kontroly v oblasti registrácie krmivárskych podnikov, kontroluje osvedčenia o zápise krmivárskych podnikov do registra a osvedčenie o odbornej spôsobilosti osoby na činnosť krmivárskeho podniku. Vykonáva odber vzoriek krmív v rámci úradnej kontroly na analytické rozbory. Kontroluje dodržiavanie podmienok a zásad označovania geneticky modifikovaných krmív a obchodovanie s nimi. 


Kontakty oddelenia kontroly krmív a výživy zvierat

Platné od 1.02.2021

Okres

Meno inšpektora

Adresa pracoviska

Úradné hodiny

Kontakt

E-mail

Slovensko, vedúci oddelenia kontroly krmív a výživy zvierat
Ing František Jakab, PhD.
             Levická 7,
           949 01 Nitra

7:00-15:00

0905/640832

frantisek.jakab@uksup.sk

Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec
Dunajská Streda
Galanta

Ing. Zuzana Balayová

              ÚKSÚP,                          Majerská 326/47,
        900 41 Rovinka

7:00-15:00

0905/560012

zuzana.balayova@uksup.sk

Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava
Trenčín
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Bánovce nad Bebravou

Ing. Jozef Hesko

 ÚKSÚP,
Majerská 326/47,
900 41 Rovinka

7:00-15:00

0905/640379

jozef.hesko@uksup.sk

Nitra
Zlaté Moravce
Partizánske
Šaľa
Topoľčany

Ing. Ján Slančík

Levická 7, 

949 01 Nitra

7:00-15:00

0918/806563

jan.slancik@uksup.sk

Levice
Nové Zámky
Komárno

Ing. Ľubica Kurdiová

   Skúšobná stanica ÚKSÚP,    Nitrianska 113,
 940 02 Nové Zámky

7:00-15:00

0918/ 180114

lubica.kurdiova@uksup.sk

Čadca
Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdošín
Liptovský Mikuláš
Martin
Turčianske Teplice
Ružomberok
Bytča
Kysucké Nové Mesto
Žilina
Ilava
Považská Bystrica
Púchov

Ing. Emília Hlavčová

RVPS Žilina,

 Jedľová 44, 

010 04 Žilina

7:00-15:00

0918/599912

emilia.hlavcova@uksup.sk

Veľký Krtíš
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota

Ing. Radoslav Takáč

   Podjavorinskej 19,
 984 01 Lučenec

7:00-15:00

0915/805621

radoslav.takac@uksup.sk

Brezno
Detva
Krupina
Zvolen
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Žarnovica
Prievidza
Žiar nad Hronom

Ing. Dušan Jančík

skúšobná stanica ÚKSÚP Vígľaš,

  SNP 746/99

    962 02 Vígľaš

7:00-15:00

0905/895242

dusan.jancik@uksup.sk

Spišská Nová Ves
Kežmarok
Bardejov
Levoča
Poprad
Stará Ľubovňa
Gelnica

Ing. Pavol Greš

ÚKSÚP, 

Masarykova 10,

 080 01 Prešov

7:00-15:00

0908/921977

pavol.gres@uksup.sk

Humenné
Rožňava
Vranov nad Topľou
Stropkov
Snina
Svidník
Medzilaborce

Ing. Marián Janok

  ÚKSÚP,
  Letná 3,
 041 39 Košice

7:00-15:00

0905/560216

marian.janok@uksup.sk

Košice, Košice - okolie
Prešov
Sabinov

MVDr. Zuzana Vilinská

ÚKSÚP,

Letná 3, 041 39 Košice

7:00-15:00

0908/921986

zuzana.vilinska@uksup.sk

Michalovce
Sobrance
Trebišov

Ing. Gejza Polgáry

             TKD Dobrá

7:00-15:00

0918/491079

gejza.polgary@uksup.sk