Oddelenie krmív a výživy zvierat

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie krmív a výživy zvierat (OKVZ) vykonáva úradnú kontrolu krmív na všetkých stupňoch výroby, spracúvania, uvádzania krmiva na trh a jeho používania v Slovenskej republike. Ďalej vykonáva kontroly v oblasti registrácie krmivárskych podnikov, kontroluje osvedčenia o zápise krmivárskych podnikov do registra a osvedčenie o odbornej spôsobilosti osoby na činnosť krmivárskeho podniku. Vykonáva odber vzoriek krmív v rámci úradnej kontroly na analytické rozbory. Kontroluje dodržiavanie podmienok a zásad označovania geneticky modifikovaných krmív a obchodovanie s nimi. 


Kontakty oddelenia kontroly krmív a výživy zvierat

Platné od 30.09.2019

Okres

Meno inšpektora

Adresa pracoviska

Úradné hodiny

Kontakt

E-mail

Slovensko, vedúci oddelenia kontroly krmív a výživy zvierat
Ing František Jakab, PhD.
Akademická 4, 94901 Nitra

7:00-15:00

0905/640832

frantisek.jakab@uksup.sk

Bratislava

Malacky

Pezinok

Senec

Dunajská Streda

Galanta

Ing. Zuzana Balayová

ÚKSÚP, Rovinka

7:00-15:00

0905/560012

zuzana.balayova@uksup.sk

Hlohovec

Piešťany

Senica

Skalica

Trnava

Trenčín

Myjava

Nové Mesto nad Váhom

Bánovce nad Bebravou

Ing. Jozef Hesko

ÚKSÚP, Rovinka

7:00-15:00

0905/640379

jozef.hesko@uksup.sk

Nitra

Zlaté Moravce

Partizánske

Šaľa

Topoľčany

Ing. Ján Slančík

Akademická 4, 94901 Nitra

7:00-15:00

0918/806563

jan.slancik@uksup.sk

Levice

Nové Zámky

Komárno

Ing. Ľubica Kurdiová

skúšobná stanica ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 02 Nové Zámky

7:00-15:00

0918/ 180114

lubica.kurdiova@uksup.sk

Čadca

Dolný Kubín

Námestovo

Tvrdošín

Liptovský Mikuláš

Martin

Turčianske Teplice

Ružomberok

Bytča

Kysucké Nové Mesto

Žilina

Ilava

Považská Bystrica

Púchov

Ing. Emília Hlavčová

RVPS Žilina, Jedľová 44, 010 04 Žilina

7:00-15:00

0918/599912

emilia.hlavcova@uksup.sk

Veľký Krtíš

Lučenec

Poltár

Revúca

Rimavská Sobota

Ing. Radoslav Takáč

Podjavorinskej 19, 984 01 Lučenec

7:00-15:00

0915/805621

radoslav.takac@uksup.sk

Brezno

Detva

Krupina

Zvolen

Banská Bystrica

Banská Štiavnica

Žarnovica

Prievidza

Žiar nad Hronom

Ing. Dušan Jančík

ÚKSÚP, Janka Kráľa 2223, 961 09 Zvolen

7:00-15:00

0905/895242

dusan.jancik@uksup.sk

Spišská Nová Ves

Kežmarok

Bardejov

Levoča

Poprad

Stará Ľubovňa

Gelnica

Ing. Pavol Greš

ÚKSÚP, Letná 3, 041 39, Košice

7:00-15:00

0908/921977

pavol.gres@uksup.sk

Humenné

Rožňava

Vranov nad Topľou

Stropkov

Snina

Svidník

Medzilaborce

Ing. Marián Janok

ÚKSÚP, Letná 3, 041 39 Košice

7:00-15:00

0905/560216

marian.janok@uksup.sk

Košice, Košice - okolie

Prešov

Sabinov

MVDr. Zuzana Vilinská

ÚKSÚP, Letná 3, 041 39 Košice

7:00-15:00

0908/921986

zuzana.vilinska@uksup.sk

Michalovce

Sobrance

Trebišov

Ing. Gejza Polgáry

TKD Dobrá

7:00-15:00

0918/491079

gejza.polgary@uksup.sk