Odbor výkonu skúšobníctva

mini logo ÚKSÚP

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)


Ing. Peter Hudec
Riaditeľ odboru
č. tel.: 02/ 59 880 224
e-mail: peter.hudec@uksup.sk


Ing. Zuzana Lajosová
referát správy a koordinácie skúšobných staníc
č. tel.: 02/ 59 880 402
e-mail: zuzana.lajosova@uksup.sk