Odbor pôdy a hnojív

mini logo ÚKSÚP

Kontakty

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Odbor pôdy a hnojív
Matúškova 21
833 16  BRATISLAVA
 
PhDr. Ildikó MAGGIONI BRÁZOVÁ
- riaditeľka odboru -
Tel. : + 421 2 59 880 339
Mobil: +421 918 598 989
E-mail: Ildiko.Brazova@uksup.sk
 
RNDr. Zuzana BRANÁ
- správne konania -
Tel.: +421 2 59 880 202
E-mail: zuzana.brana@uksup.sk
 
Ing. Ľubomír MALIŠ, CSc.
- legislatíva -
Tel.: +421 2 59 880 202
E-mail: lubomir.malis@uksup.sk
 
Ing. Miroslava KOŠTURIAKOVÁ
- certifikácia hnojív -
Tel.: +421 2 59 880 206
E-mail: miroslava.kosturiakova@uksup.sk
            hnojiva@uksup.sk
 
Ing. Želmíra CHMELÁROVÁ
- ASP, rozbory pôdy -
Tel.: +421 2 59 880 206
E-mail: zelmira.chmelarova@uksup.sk
          agrochemia@uksup.sk
 
 
 
 
Pracovisko Zvolen, ul. Janka Kráľa 2223/ 36, 961 09  ZVOLEN
 
Ing. Štefan GÁBORÍK
- legislatíva -
Mobil: +421 915 805 618
E-mail: stefan.gaborik@uksup.sk
 
Ing. Peter HALÁS
- ASP -
Tel.: +421 45 52 42 203
Mobil: +421 907 191 133
E-mail: peter.halas@uksup.sk
 
Ing. Marek SLOVÍK
- výživa rastlín, pôdne a rastlinné vzorky, odborné posudky -
Tel.: +421 45 52 42 224
E-mail: marek.slovik@uksup.sk
 
Pracovisko Košice, ul. Letná 3, 043 39  KOŠICE
 
Ing. Gabriela PETRUŠKOVÁ
- výživa rastlín, pôdne vzorky, odborné posudky -
Tel.: +421 55 79 01 259
Mobil: +421 918 806 537
E-mail: gabriela.petruskova@uksup.sk
 
Božena SABOLOVÁ
- ASP -
Tel.: +421 55 79 01 259
Mobil: +421 918 806 537
E-mail: bozena.sabolova@uksup.sk

 

 

Sekcia kontroly- Oddelenie kontroly pôdy a hnojív