Odbor osív a sadív - kontakty

mini logo ÚKSÚP

Andrejčíková Marta, Ing., PhD.

Riaditeľka odboru

Telefón: 59880-216

Mobil: 0918 968 020

Bajarová Lucia, Ing.

Referent 

Telefón: 59880-219

 

Bileková Alica, Ing.

Referent 

Telefón: 59880-255

Gašparová Lenka, Ing.

Referent 

Telefón: 033 2901-259

Mobil: 0918 806 555

 

Jurčíková Durná Lea

administratívny pracovník

Telefón: 59880-229

Kamasová Iveta, Ing.

Referent 

Telefón: 045 5242-261

Korekáčová Alena

asistentka

Telefón: 59880-257

Majdeková Helena, Ing.

Metodik

Mobil: 0918 968 031

Michaličková Magdaléna, Mgr.

metodik

Telefón: 59880-214

Namsrai Otgontamir, Ing.

Referent 

Telefón: 59880-213

Rozák Július Ing., PhD.

Referent 

Telefón: 055 7901-226

Mobil: 0918 806 831

Sabadoš Dušan, Ing.

Referent 

Telefón: 033 2901-259

Slobodová Kristína, Mgr.

Referent 

Mobil: 0907 931 204

Slúka Maroš, Ing.

Referent 

Telefón: 045 5242-261

Mobil: 0905 567 943

Svitková Jana

administratívny pracovník

Telefón: 59880-229

 

Šalatová Beáta, Ing.

Referent  

Telefón: 055 7901-226

Mobil: 0918 806 851