Odbor laboratórnych činností

mini logo ÚKSÚP

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)


Ing. Eva Frančiaková  
riaditeľka odboru
č. tel.: 02/ 59 880 272
e-mail: eva.franciakova@uksup.sk


Ing. Zuzana Hatríková  
manažér kvality pre akreditáciu podľa ISO/IEC 17025
č. tel.: 02/ 59 880 296
e-mail: zuzana.hatrikova@uksup.sk


Ing. Katarína Korgová
metrológ OLČ
č. tel.: 02/ 59 880 296
e-mail: katarina.korgova@uksup.skDokumenty na stiahnutie: