Návšteva expertov z Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka Kosovo

mini logo ÚKSÚP