Máte záujem o prácu?

mini logo ÚKSÚP

V prípade záujmu o prácu v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave alebo na jeho regionálnych pracoviskách zasielajte svoje žiadosti spolu so životopisom na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
osobný úrad
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

alebo na e-mail: kariera@uksup.sk