Kontakt ovv

mini logo ÚKSÚP
Meno Priezvisko Titul Telefónne číslo Mobilné číslo Pracovisko Pozícia Oblasť
Helena Bališová
02/59880227
Bratislava, Matúškova 21 Sekretariát ZÁPAD
Ivana Benkovičová Ing. 02/59880252
Bratislava, Matúškova 21 Riaditeľka odboru ZÁPAD
Róbert Borský
02/59880209
Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Ľubica Hájeková
02/59880292
Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Jana Kunová Ing. 02/59880233
Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Gabriela Petrová Ing. 02/59880233
Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Dušan Somorovský Ing. 02/59880209 ´0905785152 Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Branislav Šarmír Ing. 02/59880233
Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Jarmila Švancarová Laštincová RNDr. PhD. 02/59880292
Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Vladimír Valachovič Ing. 02/59880209
Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD