Kontakt ophoze

mini logo ÚKSÚP
Meno Priezvisko Titul Telefónne číslo/ Mail Mobilné číslo Pracovisko Pozícia Oblasť
Ildikó Maggioni Brázová PhDr. 02/59880339, Ildiko.Brazova@uksup.sk;
agrochemia@uksup.sk
´0918 598 989
Matúškova 21, Bratislava Riaditeľka odboru ZÁPAD
Zuzana Braná RNDr 02/59880202, Zuzana.Brana@uksup.sk
Matúškova 21, Bratislava správne konania ZÁPAD
Želmíra Chmelárová Ing. 02/59880206, Zelmira.Chmelarova@uksup.sk

Matúškova 21, Bratislava ASP, pôdne vzorky ZÁPAD
Miroslava Košturiaková Ing. 02/59880206, Miroslava.Kosturiakova@uksup.sk
Matúškova 21, Bratislava certifikácia hnojív ZÁPAD
Ľubomír Mališ Ing. CSc 02/59880202, Lubomir.Malis@uksup.sk
Matúškova 21, Bratislava legislatíva ZÁPAD
Róbert Rigó MVDr 02/59880202 Robert.Rigo@uksup.sk
Matúškova 21, Bratislava odborné kontroly ZÁPAD
Štefan Pepich Ing. PhD. 02/32786317, Stefan.Pepich@uksup.sk

Majerská 326, Rovinka
obnoviteľné zdroje energií ZÁPAD
Štefan Gáborík Ing. Stefan.Gaborik@uksup.sk ´0915 805 618
Janka Kráľa 2223/ 36, Zvolen
legislatíva STRED
Peter Halás Ing. 045/5242203, Peter.Halas@uksup.sk ´0907 191 133
Janka Kráľa 2223/ 36, Zvolen
ASP STRED
Marek Slovík Ing. 045/5242224, Marek.Slovik@uksup.sk ´0917 660 383
Janka Kráľa 2223/ 36, Zvolen výživa rastlín, pôdne vzorky, odborné posudky STRED
Gabriela Petrušková
055/7901259, Bozena.Sabolova@uksup.sk ´0918 806 537 Letná 3, Košice výživa rastlín, pôdne vzorky, odborné posudky
VÝCHOD
Božena Sabolová
055/7901259, Bozena.Sabolova@uksup.sk ´0918 806 537
Letná 3, Košice ASP VÝCHOD