Kontakt ooepv

mini logo ÚKSÚP

               

                

                

                
Meno Priezvisko Titul Telefónne číslo/Mail Mobilné číslo Pracovisko Pozícia Oblasť
Jana Vargová Ing. PhD. 02/59880404,                  Jana.Vargova@uksup.sk   Matúškova 21, Bratislava Riaditeľka odboru ZÁPAD
Marianna Fuseková Ing. 02/59880404,        Marianna.Fusekova@uksup.sk   Matúškova 21, Bratislava   ZÁPAD
Dominika Mikušová Ing. 02/59880353,                Dominika.Mikusova@uksup.sk   Matúškova 21, Bratislava   ZÁPAD
Michaela Tholtová Ing. 02/59880353,           Michaela.Tholtova@uksup.sk   Matúškova 21, Bratislava   ZÁPAD
Kvetoslav Zaujec Ing. PhD. 02/59880353,           Kvetoslav.Zaujec@uksup.sk ´0905525706 Matúškova 21, Bratislava Sekretariát ZÁPAD
Kristína Decheťová Ing. 02/59880353,        Kristina.Dechetova@uksup.sk   Matúškova 21, Bratislava   ZÁPAD
Barbora Geletková Ing. 02/59880312,         Barbora.Geletková@uksup.sk   Matúškova 21, Bratislava   ZÁPAD
Terézia Jamborová Ing. 02/59880312,        Terezia.Jamborova@uksup.sk   Matúškova 21, Bratislava   ZÁPAD
Katarína Nováková Ing. 02/59880313,         Katarina.Novakova@uksup.sk   Matúškova 21, Bratislava   ZÁPAD
Gabriela Tóthová Ing. 02/59880313,           Gabriela.Tothova@uksup.sk   Matúškova 21, Bratislava   ZÁPAD
Zuzana Sivčáková Ing. 038/5392641,         Zuzana.Sivcakova@uksup.sk   SS Veľké Ripňany   ZÁPAD
Helena Vargová Ing. PhD. 038/53926-40, -41
 Helena.Vargova@uksup.sk
  SS Veľké Ripňany   ZÁPAD
Inez Zámečníková Ing. 038/5392641,         Inez.Zamecnikova@uksup.sk ´0905663907 SS Veľké Ripňany   ZÁPAD
Mária Zvalová Ing. Mgr. 038/53926-40, -41              Maria.Zvalova@uksup.sk   SS Veľké Ripňany   ZÁPAD