Kontakt ooas

mini logo ÚKSÚP
Meno Priezvisko Titul Telefónne číslo Mobilné číslo Pracovisko Pozícia Oblasť
Marta Andrejčíková Ing. PhD. 02/59880216 ´0918968020 Bratislava, Matúškova 21 Riaditeľka odboru ZÁPAD
Jarmila Bokesová Mgr. 02/59880213 ´0907931204 Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Lenka Gašparová Ing. 02/59880255 ´0918806555 Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Eva Konečná
02/59880257
Bratislava, Matúškova 21 Sekretariát ZÁPAD
Helena Majdeková Ing. 02/59880214 ´0918968031 Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Mariana Piatková Ing. 02/59880229
Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Otgontamir Srbecká Ing. 02/59880213
Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Jana Svitková
02/59880219
Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Kristína Škvareninová Ing. 02/59880229
Bratislava, Matúškova 21
ZÁPAD
Július Rozák Ing. PhD. 055/7901226 ´0918806831 Košice, Letná 3
VÝCHOD
Beáta Šalatová Ing. 055/7901226 ´0918806851 Košice, Letná 3
VÝCHOD
Maroš Slúka Ing. 045/5242263 ´0905567943 Zvolen, Janka Kráľa 2223
STRED