Odbor kontroly

mini logo ÚKSÚP

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

 

Ing. Peter Řeháček, PhD.
riaditeľ odboru
č. tel.: 02/59 880 265, 381
e-mail: peter.rehacek@uksup.sk