Kancelária generálneho riaditeľa

mini logo ÚKSÚP

Kancelária generálneho riaditeľa

ÚKSÚP v Bratislave
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

tel.: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

Riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa

Gašparová Ľuba, Ing., kl. 284

Sekretariát generálneho riaditeľa

Šintalová Katarína, kl. 285

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami ÚKSÚP použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@uksup.sk.