Kancelária generálneho riaditeľa

mini logo ÚKSÚP

Kancelária generálneho riaditeľa

ÚKSÚP v Bratislave
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

tel.: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami ÚKSÚP použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@uksup.sk.

Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa

Gašparová Ľuba, Ing., kl. 284 

 

Sekretariát generálneho riaditeľa

Šintalová Katarína, kl. 285

 

Právny útvar

Krajčírová Miroslava, JUDr., kl. 401
Gočová Nikoleta, JUDr., kl. 401