Kancelária generálnej riaditeľky

mini logo ÚKSÚP

Kancelária generálnej riaditeľky

ÚKSÚP v Bratislave
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

tel.: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

Riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky

Gašparová Ľuba, Ing., kl. 284

Sekretariát generálnej riaditeľky

Šintalová Katarína, kl. 285

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami ÚKSÚP použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@uksup.sk.