Hraničné inšpekčné stanice

mini logo ÚKSÚP
HIS adresa pracoviska úradné hodiny, kontakt
Referát vonkajšej hraničnej kontroly ÚKSÚP, Letná 3,
041 39 Košice
pondelok - piatok:   6:30-14:30
Ing. Viera Maršáleková
tel.: 055/79 01 257,    Mobil: 0918/491 072
e-mail: viera.marsalekova@uksup.sk
Čierna nad Tisou železničná doprava TKD Dobrá železničná doprava ÚKSÚP HIS
076 43 Čierna nad Tisou,
a vysunuté miesto výkonu úradnej kontroly TKD Dobrá
Pondelok - Nedeľa 06:00 - 18:00 hod,  18:30 - 06:00 hod

tel.: + 421 56 / 63 50 330
e-mail: his.cnt@uksup.sk
Maťovce železničná doprava len určený tovar ÚKSÚP HIS
076 43 Čierna nad Tisou,
a vysunuté miesto výkonu úradnej kontroly TKD Dobrá
Pondelok – Piatok len na vyzvanie 7:00 - 15:00
Ing Zsolt Hireš,
mobil.: 0918/ 491 078, e-mail: zsolt.hires@uksup.sk
Sobota - Nedeľa a mimo úradných hodín službu zabezpečuje pracovisko Čierna nad Tisou
Vyšné Nemecké
cestná doprava
ÚKSÚP HIS
Vyšné Nemecké
072 51 Krčava
Pondelok - Nedeľa 07:00 - 18:30 hod,  19:00- 07:00 hod
tel.: + 421 56 / 65 99 517
fax: 056 / 69 81 981
e-mail: his.vne@uksup.sk
hisvne.uksupke@gmail.com
Bratislava -letisko
M. R. Štefánika letecká doprava
ÚKSÚP Matúškova 21 833 16 Bratislava Pondelok – Nedeľa len na vyzvanie
rastlinný materál: Ing Ján Ščipák,
mobil: 0908/ 942 415, e-mail: jan.scipak@uksup.sk
krmivá: Ing Zuzana Balayová,
mobil: 0905/ 560 012, e-mail: zuzana.balayova@uksup.sk