Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Aktuálne signalizačné správy


Signalizácia č. 25/2015 na obdobie 26.8. - 30.9.2015 - ako ochrániť vzchádzajúcu repku ozimnú Signalizácia č. 26/2015 na obdobie 26.8. - 15.9.2015 -...
UKSUP

Ďakujeme za návštevu


42. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy sa už skončil. Aj v tomto roku sa Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v rámci tejto výstavy tešil...
UKSUP

ESO na Agrokomplexe 2015 – ÚKSÚP


Vážená odborná a laická verejnosť, ÚKSÚP si Vás aj tento rok dovoľuje pozvať na návštevu svojich expozícií na 42. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex...
UKSUP

Vyhlásenie elektronickej aukcie


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej aj „ÚKSÚP“) ako správca majetku štátu podľa § 1 ods. 1 písm. a)...
UKSUP

Vyhlásenie elektronickej aukcie - 2. kolo


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave ako správca majetku štátu podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona zastúpený Ing....
UKSUP

Nálety obaľovačov na ovocných drevinách


Uverejňujeme aktuálne informácie o náletoch obaľovačov na ovocných drevinách  TU
UKSUP

Dodatok k cenníku


Dodatok č. 1/2015 k Cenníku výkonov na úseku úradnej kontroly, štátnej kontroly, skúšobných činností a ostatných odborných činností.
UKSUP

Deň otvorených dverí v Nových Zámkoch


ÚKSÚP prostredníctvom odboru odrodového skúšobníctva v súčasnosti prevádzkuje najmä pre potreby výkonu štátnych odrodových skúšok celkove 14 skúšobných staníc v jednotlivých pôdno-klimatických...