431 Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy

mini logo ÚKSÚP

Marek Pondelík, Ing. 

vedúci laboratória

Mobil: 0905 573 487

E-mail: marek.pondelik@uksup.sk


Baltazár Farkaš, Ing.

manažér kvality

Telefón: 02/32786-348

E-mail: baltazar.farkas@uksup.sk

 

Katarína Albertová, RNDr.

vedecko-výskumná pracovníčka

Telefón: 02/32786-331

E-mail: katarina.albertova@uksup.sk


Zuzana Domaníková, Ing.

odborná pracovníčka

Telefón: 02/32786-326

E-mail: zuzana.domanikova@uksup.sk