431 Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy

mini logo ÚKSÚP

Marek Pondelík, Ing. 

poverený vedením laboratória

Mobil: 0905 573 487

E-mail: marek.pondelik@uksup.sk

 

Katarína Albertová, RNDr.

vedecko-výskumná pracovníčka

Telefón: 02/32786-331

E-mail: katarina.albertova@uksup.sk


Bianca Mendelová, Ing.

vedecko-výskumná pracovníčka

Telefón: 02/32786-331

E-mail: bianca.mendelova@uksup.sk