431 Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy

mini logo ÚKSÚP


Ing. Marek Pondelík

poverený riadením

Mobil: 0905 573 487


Baltazár Farkaš, Ing.

 manažér kvality

Telefón: 02/32786-348

 

 Oskar Šajgalík, Ing.

 metrológ

Telefón: 02/32786-331