150 Útvar vnútornej kontroly

mini logo ÚKSÚP


Robert Tánczos, Ing.

vnútorný kontrolór

Telefón: 02/59880 

E-mail:  Robert.Tanczos@uksup.sk