Sekcia skúšobníctva a laboratórnych činností

mini logo ÚKSÚP

Sekcia skúšobníctva a laboratórnych činností zabezpečuje plnenie úloh ÚKSÚP vyplývajúce jej  zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ alebo na základe uzatvorených zmlúv na úseku laboratórnej a skúšobníckej činnosti na celom území Slovenskej republiky.

Sekcia skúšobníctva a laboratórnych činností v rozsahu svojej pôsobnosti:

  • zabezpečuje výkon skúšobníctva a laboratórnych činností pre sekciu odborných činností podľa požiadaviek odborných útvarov ÚKSÚP,
  • zabezpečuje výkon skúšobníctva a laboratórnych činností pre externých žiadateľov.