Informácia pre žiadateľov o udelenie výnimky na aplikáciu dusíkatých hnojivých látok v zakázanom období

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Aktuálne sa pracuje na sfunkčnení systému HRIS (Harmonizovaný registračno - informačný systém). Pre podanie žiadosti, prosím, dočasne využite jeden z nasledovných formulárov