Agrochemické skúšanie pôd (ASP) - usmernenie k odovzdávaniu pôdnych vzoriek

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor pôdy a hnojív oznamuje poľnohospodárom, že v 27. týždni bude možné odovzdať pôdne vzorky pre agrochemické skúšanie pôd (ASP) nasledovne:

                                                                                                       

Západoslovenský región – 
Matúškova 21, Bratislava
 - v dňoch:
06. 07. 2021 (utorok)  8,00 - 14,,00
Zodpovedný zamestnanec –
Ing. Želmíra Chmelárová


 


 

Stredoslovenský región – 
SNP 746/ 99, Vígľaš
 –  v dňoch:
06. 07. 2021 (utorok )  8,00 - 13,0007. 07. 2021 (streda)    8,00 - 13,0008. 07. 2021 (štvrtok)   8,00 - 13,00
Zodpovedný zamestnanec –
 Ing. Peter Halás


            

Východoslovenský región
Letná 3, Košice
- v dňoch:
06. 07. 2021 (utorok )  8,00 - 13,0007. 07. 2021 (streda)    8,00 - 13,0008. 07. 2021 (štvrtok)   8,00 - 13,00
Zodpovedný zamestnanec –
Božena Sabolová