Sekcia laboratórnych činností

mini logo ÚKSÚP

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)


Ing. Daniela Bukovská
riaditeľka sekcie
č. tel.: 02/ 59 880 272
e-mail: daniela.bukovska@uksup.sk


Katarína Jačianska, DiS.
asistentka riaditeľky sekcie
č. tel.: 02/ 59 880 272
e-mail: katarina.jacianska@uksup.sk