Sekcia kontroly

mini logo ÚKSÚP

Sekcia kontroly vykonáva úradné kontroly, štátne odborné kontroly a odber úradných vzoriek na kontrolno-analytickú činnosť v piatich oblastiach poľnohospodárstva, predovšetkým u výrobcov, veľkodistribútorov a predajcov rastlinných komodít, krmív, hnojív a pôdy.