Inšpekčná organizácia: Naturalis SK, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-002
Oprávnenie vydané na obdobie: 08.12.2020 – 31.12.2021
Riaditeľ: Ing. Jaroslav Drobný
Sídlo organizácie: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Webová stránka: http://www.naturalis.sk/

Webové prepojenie na zverejnené certifikáty: http://www.naturalis.sk/certifikaty-vyrobkov/


Inšpekčná organizácia: Biokont CZ, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-003
Oprávnenie vydané na obdobie: 17.12.2020 – 31.12.2021
Riaditeľ: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Sídlo organizácie: Měříčkova 34, 621 00 Brno, Česká republika
Splnomocnený zástupca na území Slovenskej republiky: Ing. Nikola Štípalová, Laurínska 59, 976 32 Badín
Webová stránka: http://www.biokont.sk/

Webové prepojenie na zverejnené certifikáty: http://www.biokont.sk/?e=190


Inšpekčná organizácia: EKO-CONTROL SK s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-004
Oprávnenie vydané na obdobie: 19.10.2020 – 31.12.2021
Riaditeľ: Ing. Antónia Czéhmesterová
Sídlo organizácie: Nešporova 30, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Webová stránka: http://eko-control.sk/

Webové prepojenie na zverejnené certifikáty: http://eko-control.sk/index.php/sk/certifikacia