Meno

Priezvisko

Titul

Telefónne číslo/Mail

Mobilné číslo

Pracovisko

Pozícia

Ivana
Benkovičová
Ing.
02/59880252,
Ivana.Benkovicova@uksup.sk

833 16 Bratislava, Matúškova 21
riaditeľka
odboru


Helena Bališová

02/59880227, Helena.Balisova@uksup.sk


833 16 Bratislava, Matúškova 21
sekretariát
Štefan
Bodnár
Ing.

Stefan.Bodnar@uksup.sk

0918599900

984 01 Lučenec, Podjavorinskej 19
referent, registrácia vinohradov, osvedčovanie hrozna a odber vzoriek vína
v SVO
Róbert
Borský

02/59880209, Robert.Borsky@uksup.sk


833 16 Bratislava, Matúškova 21
referent, certifikácia vína, prijem vzoriek vína, evidencia hlásení hrozno a víno
Ľubica
Hájeková

02/59880209, Lubica.Hajekova@uksup.sk


833 16 Bratislava, Matúškova 21
referent, certifikácia vína, Komisia
na hodnotenie vína, tajomníčka
Jozef
Lazan
Ing.

035/6428553
Jozef.Lazan@uksup.sk

0904372961
0944413990

940 67
Nové Zámky, Nitrianska 113
referent, registrácia vinohradov v JVO
Martina
Pauditšová
Ing.
02/59 880 233
Martina.Pauditsova@uksup.sk

833 16 Bratislava,
Matúškova 21
referent, registrácia vinára, obchodníka a maloobchodníka,
prijímanie prihlášok na osvedčovanie hrozna
Gabriela
Petrová
Ing.

 Gabriela.Petrova@uksup.sk

0910740657

949 01 Nitra, Levická 7
referent, registrácia vinohradov v NVO
Martin
Podžuban
Ing.

056/6886013, Martin.Podzuban@uksup.sk

0905560189

071 01 Michalovce,
Sama Chalúpku 18
referent, registrácia vinohradov, osvedčovanie hrozna a odber vzoriek vína
v VVO, Tokaj
Dušan
Somorovský
Ing.

 vino@uksup.sk


833 16 Bratislava, Matúškova 21
Komisia na hodnotenie vína, predseda
Branislav
Šarmír
Ing.

02/59880233, Branislav.Sarmir@uksup.sk


833 16 Bratislava, Matúškova 21
referent, registrácia vinohradov, osvedčovanie hrozna v MVO
Jarmila
Švancarová Laštincová
RNDr. PhD.

02/59880292, Jarmila.Lastincova@uksup.sk


833 16 Bratislava, Matúškova 21
referent, certifikácia vína
Ľudovít
Tóth
Ing.
035/6428553
Ludovit.Toth@uksup.sk
0915951070
940 67
Nové Zámky, Nitrianska 113
referent,osvedčovanie hrozna a odber vzoriek vína v JVO


Vysvetlivky: 

  • MVO – Malokarpatská vinohradnícka oblasť, 
  • NVO –  Nitrianska vinohradnícka oblasť, 
  • JVO  –  Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, 
  • SVO –  Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, 
  • VVO – Východoslovenská vinohradnícka oblasť.