Meno

Priezvisko

Titul

Telefónne číslo/Mail

Mobilné číslo

Pracovisko

Pozícia

Helena
Bališová

02/59880227, Helena.Balisova@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
Sekretariát
Ivana
Benkovičová
Ing.

02/59880252, Ivana.Benkovicova@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
Riaditeľka odboru
Štefan
Bodnár
Ing.

Stefan.Bodnar@uksup.sk

0918599900

Lučenec, Podjavorinskej 19
inšpektor, registrácia vinohradov v SVO
Róbert
Borský

02/59880209, Robert.Borsky@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
referent certifikácie vína, prijem vína, evidencia hlásení
Ľubica
Hájeková

02/59880292, Lubica.Hajekova@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
referent certifikácie vína
Jana
Kunová
Ing.

02/59880233, Jana.Kunova@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
referent registrácie vinohradov v MVO
Jozef
Lazan
Ing.

035/6428553
Jozef.Lazan@uksup.sk

0904372961
0944413990

Nové Zámky, Nitrianska 113
referent registrácie vinohradov v JVO
Dana
Mezeiová
Mgr.

02/59880261, Dana.Mezeiova@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
referent certifikácie vína
Gabriela
Petrová
Ing.

02/59880233, Gabriela.Petrova@uksup.sk

0910740657

Bratislava, Matúškova 21 - pondelok a utorok
Nitra, Akademická 4 - streda až piatok
referent registrácie vinohradov v NVO
Martin
Podžuban
Ing.

056/566886013, Martin.Podzuban@uksup.sk

0905560189

Michalovce, Sama Chalúpku 18
inšpektor, registrácia vinohradov v VVO, Tokaj
Dušan
Somorovský
Ing.

02/59880209, Dusan.Somorovsky@uksup.sk

0905785152

Bratislava, Matúškova 21
referent, registrácia vinohradov - štatistika
Branislav
Šarmír
Ing.

02/59880233, Branislav.Sarmir@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
vedúci oddelenia registrácie vinohradov
Jarmila
Švancarová Laštincová
RNDr. PhD.

02/59880292, Jarmila.Lastincova@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
vedúca oddelenia certifikácie vína
Vladimír
Valachovič
Ing.

02/59880209, Vladimir.Valachovic@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
referent, osvedčovanie hrozna


Vysvetlivky: 

  • MVO – Malokarpatská vinohradnícka oblasť, 
  • NVO –  Nitrianska vinohradnícka oblasť, 
  • JVO  –  Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, 
  • SVO –  Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, 
  • VVO – Východoslovenská vinohradnícka oblasť.