Meno

Priezvisko

Titul

Telefónne číslo/Mail

Mobilné číslo

Pracovisko

Pozícia

Ivana
Benkovičová
Ing.
02/59880252,
Ivana.Benkovicova@uksup.sk

Bratislava, Matúškova 21
riaditeľka
odboru

Hele Bališová

02/59880227, Helena.Balisova@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
sekretariát
Štefan
Bodnár
Ing.

Stefan.Bodnar@uksup.sk

0918599900

Lučenec, Podjavorinskej 19
inšpektor, registrácia vinohradov v SVO
Róbert
Borský

02/59880209, Robert.Borsky@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
referent certifikácie vína, prijem vína, evidencia hlásení
Ľubica
Hájeková

02/59880209, Lubica.Hajekova@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
referent certifikácie vína
Attila
Kántor
RNDr.
PhD.

02/59880233,
Attila.Kantor@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
referent
Jana
Kunová
Ing.

02/59880233, Jana.Kunova@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
referent registrácie vinohradov v MVO
Jozef
Lazan
Ing.

035/6428553
Jozef.Lazan@uksup.sk

0904372961
0944413990

Nové Zámky, Nitrianska 113
referent registrácie vinohradov v JVO
Dana
Mezeiová
Mgr.

02/59880261, Dana.Mezeiova@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
referent certifikácie vína
Gabriela
Petrová
Ing.

 Gabriela.Petrova@uksup.sk

0910740657

Nitra, Levická 7
referent registrácie vinohradov v NVO
Martin
Podžuban
Ing.

056/566886013, Martin.Podzuban@uksup.sk

0905560189

Michalovce, Sama Chalúpku 18
inšpektor, registrácia vinohradov v VVO, Tokaj
Dušan
Somorovský
Ing.

 vino@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
Komisia na hodnotenie vína
Branislav
Šarmír
Ing.

02/59880233, Branislav.Sarmir@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
vedúci oddelenia registrácie vinohradov
Jarmila
Švancarová Laštincová
RNDr. PhD.

02/59880292, Jarmila.Lastincova@uksup.sk


Bratislava, Matúškova 21
vedúca oddelenia certifikácie vína


Vysvetlivky: 

  • MVO – Malokarpatská vinohradnícka oblasť, 
  • NVO –  Nitrianska vinohradnícka oblasť, 
  • JVO  –  Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, 
  • SVO –  Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, 
  • VVO – Východoslovenská vinohradnícka oblasť.