Meno

Priezvisko

Titul

Telefónne číslo/ Mail

Mobilné číslo

Pracovisko

Pozícia

Jana

Miškovičová

Ing.

02/59880339, 

Jana.Miskovicova@uksup.sk

0918806620


Matúškova 21,

Bratislava

poverená riadením odboru

Zuzana

Braná

RNDr.

02/59880202,  Zuzana.Brana@uksup.sk


Matúškova 21,

Bratislava

správne konania

Želmíra

Chmelárová

Ing.

02/59880206, Zelmira.Chmelarova@uksup.sk


Matúškova 21,

Bratislava

ASP, pôdne vzorky

Miroslava

Košturiaková

Ing.

02/59880206,

Miroslava.Kosturiakova@uksup.sk

0918598989

Matúškova 21,

Bratislava

certifikácia hnojív

Ľubomír

Mališ

Ing. CSc. 

02/59880202, Lubomir.Malis@uksup.sk


Matúškova 21,

Bratislava

legislatíva, štátna odborná kontrola

Štefan

Gáborík

Ing. 

 Stefan.Gaborik@uksup.sk

0915805618

SNP 746/ 99,

Vígľaš

legislatíva

Peter

Halás

Ing.

045/5242203, 

Peter.Halas@uksup.sk

0907191133

SNP 746/ 99,

Vígľaš

ASP 


Vladislava


Košíková
Ing.
045/5242245

Vladislava.Kosikova@uksup.sk

 

SNP 746/ 99, 

Vígľaš


vzájomné uznanie hnojív- registrácia, kontrola
Anna
Pilková
Ing.
045/5242245

SNP 746/ 99, 

Vígľaš


hnojivá ES - ohlasovanie, kontrola

Marek

Slovík

Ing.

045/5242224 

Marek.Slovik@uksup.sk

0917660383

SNP 746/ 99, 

Vígľaš

výživa rastlín, vzorky pôdne a rastlinné, 
odborné posudky

Božena

Sabolová

 

055/7901259, 

Bozena.Sabolova@uksup.sk  

0918806537

Letná 3,

Košice

ASP