Meno Priezvisko Titul Telefónne číslo/Mail Mobilné číslo Pracovisko Pozícia
Katarína
Hanzelyová
Ing. 02/59880208
Katarina.Hanzelyova@uksup.sk
odrody@uksup.sk
0918 968014
0905 559895
Majerská 326/47 900 41 Rovinka Poverená vedením OOS
Monika
Piatriková
Ing.
02/59880316 Monika.Piatrikova@uksup.sk

Majerská 326/47 900 41 Rovinka
Administratíva OOS
Adriana Belaňová Ing. 02/59880208 Adriana.Belanova@uksup.sk
Majerská 326/47 900 41 Rovinka Administratíva OOS
Lucia Bajarová Ing. 02/59880208 Lucia.Bajarova@uksup.sk
Majerská 326/47 900 41 Rovinka Administratíva OOS
Iveta Obertová Ing. 02/59880208 Iveta.Obertova@uksup.sk
Majerská 326/47 900 41 Rovinka Administratíva OOS
Monika Pavlatovská Ing. 035/6428553 Monika.Pavlatovska@uksup.sk 0905 560052 SS Nové Zámky DUS referentka
Diana Tóthová Ing.
PhD.
035/6428553 Diana.Tothova@uksup.sk
SS Nové Zámky DUS referentka
Marian Svorad Ing. 038/5392311 Marian.Svorad@uksup.sk 0918 806601 SS Veľké Ripňany Plodinový špecialista
Jana Kovačičová Ing. 038/5392311 Jana.Kovacicova@uksup.sk
SS Veľké Ripňany DUS referentka
Lucia Kukučková Mgr. 038/5392311
 Lucia.Kukuckova@uksup.sk

SS Veľké Ripňany DUS referentka
Milan Ivan Ing. 038/5392311
 Milan.Ivan@uksup.sk

SS Veľké Ripňany DUS referent
Edita Koľová Ing. 033/2901259 Edita.Kolova@uksup.sk 0918 806877 SS Báhoň Plodinová špecialistka 
Erika Vysočaniová Ing. 031/5552918 Erika.Vysocaniova@uksup.sk
SS Veľký Meder DUS referentka
Orsolya Takácsová Mgr. 031/5552918 Orsolya.Takacsova@uksup.sk
SS Veľký Meder DUS referentka
Andrea Kolenčiková Ing. 031/5552918, Andrea.Kolencikova@uksup.sk
SS Veľký Meder DUS referentka
Katarína Bučková Ing. 036/7711236 Katarina.Buckova@uksup.sk 0918 806599 SS Želiezovce Plodinová špecialistka 
Zuzana Puchríková Ing. 036/7711236 Zuzana.Puchrikova@uksup.sk 0918 806607 SS Želiezovce Plodinová špecialistka 
Ľudmila Košíková Ing. 036/7711236 Ludmila.Kosikova@uksup.sk
SS Želiezovce DUS referentka
Kateřina Nováková Mlčáková Ing. 036/7711236
Katerina.Novakova@uksup.sk

SS Želiezovce DUS referentka
Janka Majdanová Ing. 042/4711299 Janka.Majdanova@uksup.sk 0918 599894 SS Beluša Plodinová špecialistka 
Ľubica Hrevušová Ing. 042/4711299 Lubica.Hrevusova@uksup.sk
SS Beluša DUS referentka
Karin Kindernajová Ing. Bc. 042/4711299 Karin.Kindernajova@uksup.sk
SS Beluša DUS referentka
Martin Skácel Mgr. Martin.Skacel@uksup.sk
 0918.599902 SS Dolné Plachtince DUS referent
Marián
Tokár
Ing.
052/4581018
Marian.Tokar@uksup.sk
0918 806907
SS Spišská Belá
Plodinový špecialista
Lucia Fabianová Ing. 052/4581245 Lucia.Fabianova@uksup.sk 0918 806912 SS Spišská Belá DUS referentka.
Plodinová špecialistka
Lýdia Bachledová Bc. 052/4581245 Lydia.Bachledova@uksup.sk
SS Spišská Belá DUS referentka
Jaroslav Mikula Ing. 052/4581245 Jaroslav.Mikula@uksup.sk
SS Spišská Belá DUS referent
Ľubomír Bašta Ing. 053/2901252 Lubomir.Basta@uksup.sk 0918 806905 SS Spišské Vlachy Vedúci oddelenia DUS
Monika
Rochová
Ing.
053/4495311 Monika.Rochova@uksup.sk

SS Spišské Vlachy
Plodinová špecialistka
Emília Mikulová Ing. 053/4495311 Emilia.Mikulova@uksup.sk
SS Spišské Vlachy DUS referentka
Darina Perháčová Ing. 053/4495311 Darina.Perhacova@uksup.sk
SS Spišské Vlachy DUS referentka
Bibiána Pavlíková Ing.
053/4495311 Bibiana.Pavlikova@uksup.sk
SS Spišské Vlachy DUS referentka
Bronislava Bátorová Ing.


Expert vyslaný do CPVO

Dokumenty na stiahnutie: