Konzumné zemiaky:

Karanténne škodlivé organizmy na zemiakoch, Príloha I, Príloha II

Viroid vretenovitosti zemiakov + zrušenie opatrenia

Hnedá hniloba zemiaka - Pseudomonas solanacerum

Skočky na zemiakoch - Epitrix spp.

Vírusy a viroidy:

Vírus mozaiky pepina

Baktérie:

Spála jadrovín - Erwinia amylovora + ochrana včelstiev

Pseudomonas syringae pv. Actinidae

Pierceova choroba - Xylella fastidiosa

Huby:

Živicová rakovina borovice - Gibberella circinata

Náhle odumieranie dubov - Phytophtora ramorum

Živočíšni škodcovia:

Spodoptera frugiperda 

Háďatko borovicové - Bursaphelenchus xylophilus 

Thrips palmi

Hrčiarka gaštanová - Dryocosmus kuriphilus + vyhlásenie vymedzených zón I, vyhlásenie vymedzených zón II + zrušenie opatrenia

Rhynchophorus ferrugineus

Anoplophora glabripennis

Fúzač čínsky - Anoplophora chinensis

Sladkovodné ulitníky - Pomacea spp.

Aromia bungii

Dokumenty na stiahnutie: