Meno
Priezvisko
Titul
Telefónne číslo/Mail
Mobilné číslo
Pracovisko
Pozícia
Peter
Vrabček
Ing.

02/59880382

Peter.Vrabcek@uksup.sk

0905525702

Bratislava

Matúškova 21

riaditeľ odboru

Katarína
Noseková

02/59880345

Katarina.Nosekova@uksup.sk


Bratislava

Matúškova 21


sekretariát riaditeľa odboru

Stanislav

Barok

Ing.

02/59880247

 Stanislav.Barok@uksup.sk


Bratislava 

Matúškova 21

vedúci oddelenia vnútornej karantény

Peter

Csanda

Ing.

02/59880247

Peter.Csanda@uksup.sk


Bratislava

Matúškova 21

referát vnútornej karantény
Mária
Červenková
Ing.

02/59880244

 Maria.Cervenkova@uksup.sk


Bratislava

Matúškova 21

referát vnútornej karantény

Ivana

Horváthová

Ing.

02/59880244

Ivana.Horvathova@uksup.sk


Bratislava

 Matúškova 21

referát vnútornej karantény
 koordinátor monitoringov

Marcel

Kubica

Ing.

02/59880244

Marcel.Kubica@uksup.sk


Bratislava

Matúškova 21

referát kontroly prípravkov na ochranu rastlín
Ivana
Kurhajcová

Ing.

02/59880246

Ivana.Kurhajcova@uksup.sk


 Bratislava
Matúškova 21
referát vonkajšej karantény
dovozy a vývozy
 registrácia profesionálnych prevádzkovateľov
Silvia
Pečková
Mgr.

Bratislava

 Matúškova 21

referát vonkajšej karantény
Dominika
Mesiarová
Ing.
02/59880246

Bratislava

Matúškova 21


referát vonkajšej karantény

Jaroslav

Franko

Ing.

032/6528588

Jaroslav.Franko@uksup.sk


Trenčín,
Nám. sv. Anny 7

referát kontroly prípravkov na ochranu rastlín 
letecké aplikácie