Meno
Priezvisko
Titul
Telefónne číslo/Mail
Pracovisko
Pozícia
Peter
Vrabček
Ing.

02/59880 382

0905 525 702

Peter.Vrabcek@uksup.sk

Bratislava

Matúškova 21

riaditeľ odboru

Stanislav

Barok

Ing.

02/59880 247

Stanislav.Barok@uksup.sk

Bratislava 

Matúškova 21

vedúci oddelenia vnútornej karantény

Peter

Csanda

Ing.

02/59880 247

Peter.Csanda@uksup.sk

Bratislava

Matúškova 21

referát vnútornej karantény
Mária
Červenková
Ing.

02/59880 244

Maria.Cervenkova@uksup.sk

Bratislava

Matúškova 21

referát vnútornej karantény

Ivana

Bugriová

Ing.

0918 439 323

Ivana.Bugriova@uksup.sk

Skúšobná stanica  ÚKSÚP 

 038 45 Bodorová

referát vnútornej karantény
 koordinátor monitoringov

Marcel

Kubica

Ing.

02/59880 244

Marcel.Kubica@uksup.sk

Bratislava

Matúškova 21

referát kontroly prípravkov na ochranu rastlín
Kristína
Decheťová

Ing.

02/59880 345

Kristina.Dechetova@uksup.sk 

Bratislava

Matúškova 21

referát kontroly prípravkov na ochranu rastlín
Ivana
Kurhajcová

Ing.

02/59880 246

Ivana.Kurhajcova@uksup.sk

 Bratislava
Matúškova 21
referát vonkajšej karantény
dovozy a vývozy
 registrácia profesionálnych prevádzkovateľov
Silvia
Pečková
Mgr.
02/59880 246

Bratislava

 Matúškova 21

referát vonkajšej karantény
Dominika
Macíková
Ing.
02/59880 246

Bratislava

Matúškova 21

referát vonkajšej karantény

Jaroslav

Franko

Ing.

032/6528 588

Jaroslav.Franko@uksup.sk

Trenčín,
Nám. sv. Anny 7

referát kontroly prípravkov na ochranu rastlín 
letecké aplikácie