Meno

Priezvisko

Titul

Telefónne číslo/Mail

Mobilné číslo

Pracovisko

Pozícia

Marta

Andrejčíková

Ing. PhD.

02/59880216; , Marta.Andrejcikova@uksup.sk

0918968020

ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Riaditeľka odboru

Valéria

Beňová


02/59880257; Valeria.Benova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Administratívny pracovník

Lenka

Gašparová

Ing.

033/6455378, Lenka.Gasparova@uksup.sk

0918806555

Skúšobná stanica ÚKSÚP, ul. 1.mája 37, 900 84 Báhoň

referent odboru Osív a sadív

Alena

Korekáčová


02/59880257, Alena.Korekacova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Sekretárka odboru Osív a sadív

Magdaléna 

Michaličková

Mgr.

02/59880 411, Magdalena.Michalickova@uksup.sk


ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Metodik

Mariana

Piatková

Ing.

02/59880219, Mariana.Piatkova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

referent odboru Osív a sadív

Dominika

Majkričová

Ing.

02/59880255, Dominika.Majkricova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

referent OECD

Martina

Pauditšová

Ing.

02/59880219, Martina.Pauditsova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

referent odboru Osív a sadív

Otgontamir

Namsrai

Ing.

02/59880213, Otgontamir.Namsrai@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

referent uznávanie obilnín a strukovín

Jana

Svitková


02/59880214, Jana.Svitkova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Administratívny pracovník

Dušan Sabadoš Ing. 033/6455378,
Dusan.Sabados@uksup.sk

Skúšobná stanica ÚKSÚP, ul. 1.mája 37, 900 84 Báhoň

referent odboru Osív a sadív

Kristína

Slobodová

Ing.

02/59880229, Kristina.Slobodova@uksup.sk

0907931204

ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

referent pre príjem prihlášok

Július

Rozák

Ing. PhD.

055/7901226, Julius.Rozak@uksup.sk

0918806831

ÚKSÚP Košice, Letná 3, 041 39 Košice

referent pre trvalé kultúry a zemiaky

Beáta

Šalatová

Ing.

055/7901226, Beata.Salatova@uksup.sk

0918806851

ÚKSÚP Košice, Letná 3, 041 39 Košice

referent odboru Osív a sadív

Maroš

Slúka

Ing.

045/5242261, Maros.Sluka@uksup.sk

0905567943

Skúšobná stanica ÚKSÚP, SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

referent odboru Osív a sadív

Iveta

Kamasová

Ing.

045/5242261, Iveta.Kamasova@uksup.sk


Skúšobná stanica ÚKSÚP, SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

referent odboru Osív a sadív