Meno

Priezvisko

Titul

Telefónne číslo/Mail

Mobilné číslo

Pracovisko

Pozícia

Marta

Andrejčíková

Ing. PhD.

02/59880216; , Marta.Andrejcikova@uksup.sk

0918968020

ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Riaditeľka odboru

Valéria

Beňová


02/59880257; Valeria.Benova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Administratívny pracovník

Lenka

Gašparová

Ing.

02/59880255, Lenka.Gasparova@uksup.sk

0918806555

ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Oddelenie uznávania množiteľského materiálu, vedúca oddelenia

Alena

Korekáčová


02/59880257, Alena.Korekacova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Sekretárka odboru osív a sadív

Helena

Majdeková

Ing.

02/59880214, Helena.Majdekova@uksup.sk

0918968031

ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Metodik

Valéria

Kročková

Mgr.

02/59880214, Helena.Majdekova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Metodik

Mariana

Piatková

Ing.

02/59880219, Mariana.Piatkova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Oddelenie hodnotenia množiteľského porastu, vedúca oddelenia

Dominika

Majkričová

Ing.

02/59880255, Dominika.Majkricova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Oddelenie uznávania množiteľského materiálu, referent OECD

Martina

Pauditšová

Ing.

02/59880219, Martina.Pauditsova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Oddelenie hodnotenia množiteľského porastu, referent

Otgontamir

Namsrai

Ing.

02/59880213, Otgontamir.Namsrai@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Oddelenie uznávania množiteľského materiálu, referent uznávanie obilnín a strukovín

Jana

Svitková


02/59880229, Jana.Svitkova@uksup.sk


ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Administratívny pracovník

Kristína

Škvareninová

Ing.

02/59880229, Kristina.Skvareninova@uksup.sk

0907931204

ÚKSÚP Rovinka, Majerská 326/47, 900 41 Rovinka

Oddelenie uznávania množiteľského materiálu, referent pre príjem prihlášok

Július

Rozák

Ing. PhD.

055/7901226, Julius.Rozak@uksup.sk

0918806831

ÚKSÚP Košice, Letná 3, 041 39 Košice

Oddelenie hodnotenia množiteľského porastu, referent pre trvalé kultúry a zemiaky

Beáta

Šalatová

Ing.

055/7901226, Beata.Salatova@uksup.sk

0918806851

ÚKSÚP Košice, Letná 3, 041 39 Košice

Oddelenie hodnotenia množiteľského porastu, referent

Maroš

Slúka

Ing.

045/5242263, Maros.Sluka@uksup.sk

0905567943

ÚKSÚP Zvolen, Janka Kráľa 36, 961 09 Zvolen

Oddelenie hodnotenia množiteľského porastu, referent

Iveta

Kamasová

Ing.

045/5242261, Iveta.Kamasova@uksup.sk


ÚKSÚP Zvolen, Janka Kráľa 36, 961 09 Zvolen

Oddelenie hodnotenia množiteľského porastu, referent