Meno

Priezvisko

Titul

Telefónne číslo/Mail

Mobilné číslo

Organizačný útvar

Pracovisko

Pozícia

Eva
Frančiaková
Ing.

02/59880272, Eva.Franciakova@uksup.sk

+421918968021

Odbor laboratórnych činností
Bratislava, Matúškova 21
riaditeľka odboru
Zuzana
Hatríková
Ing.

02/59880296, Zuzana.Hatrikova@uksup.sk


Odbor laboratórnych činností
Bratislava, Matúškova 21
manažér kvality pre ISO/IEC 17025
Katarína
Korgová
Ing.

02/59880296, Katarina.Korgova@uksup.sk


Odbor laboratórnych činností
Bratislava, Matúškova 21
metrológ OLČ
Katarína
Hrebeňová
Ing.

02/59880409, Katarina.Hrebenova@uksup.sk


Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív
Bratislava, Matúškova 21
vedúca SLAPH
Katarína
Hrebeňová
Ing.

02/59880409, Katarina.Hrebenova@uksup.sk


Skúšobné laboratórium analýzy krmív
Bratislava, Matúškova 21
poverená vedením SLAK
Dagmar
Kövérová
Ing.

02/59880266, Dagmar.Koverova@uksup.sk


Skúšobné laboratórium analýzy vína
Bratislava, Matúškova 21
vedúca SLAV
Monika
Holubicová
Ing.

02/59880253, Monika.Holubicova@uksup.sk


Skúšobné laboratórium osív a sadív Bratislava
Bratislava, Matúškova 21
vedúca SLOS BA
Mária
Juhasová
Ing.

02/59880364, Maria.Juhasova@uksup.sk


Skúšobné laboratórium analýzy pesticídov
Bratislava, Matúškova 21
vedúca SLAPe
Miroslava
Feketová
Mgr.

02/59880370, Miroslava.Feketova@uksup.sk


Oddelenie molekulárnej biológie, Skúšobné molekulárno-biologické laboratórium
Bratislava, Matúškova 21
vedúca OMB, SMBL
Rastislav
Bartoš
Ing.

02/59880269, Rastislav.Bartos@uksup.sk


Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov Bratislava
Bratislava, Matúškova 21
vedúci SLDŠO BA
Marek
Pondelík
Ing.
Marek.Pondelik@uksup.sk
+421905573487
Skúšobné laboratórium mikrobiológie
Rovinka, Majerská 326/47
vedúci SLMi
Ľubica
Žilková
Ing.

045/5242272, Lubica.Zilkova@uksup.sk


Skúšobné laboratórium osív a sadív Vígľaš
Vígľaš, SNP 746/99
vedúca SLOS VIG
Alena
Hubinská
Ing.

045/5242265, Alena.Hubinska@uksup.sk

         
Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov Vígľaš
Vígľaš, SNP 746/99
vedúca SLDŠO VIG
Valéria
Paňková
Ing.

055/7901262, Valeria.Pankova@uksup.sk


Skúšobné laboratórium analýzy pôdy Košice
Košice, Letná 3
vedúca SLAP KE
Richard
Malík
RNDr, PhD.

055/6930291, Richard.Malik@uksup.sk

+421918806864

Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov Haniska
Haniska, Osada 281
vedúci SLDŠO HAN

Dokumenty na stiahnutie: