Oddelenie kontroly vinohradníctva a vinárstva

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie kontroly vinohradníctva a vinárstva (OKVV) vykonáva štátnu kontrolu v oblasti registra vinohradov, udeľovania povolení na opätovnú výsadbu. Osvedčuje hrozno na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo, vykonáva odber vzoriek vína vo vinárskom podniku, na vyžiadanie žiadateľa, ktoré bude predmetom certifikácie a v rámci delegovaných činností z PPA vykonáva kontrolu reštrukturalizácie vinohradov. 


Kontakty oddelenia kontroly vinohradníctva a vinárstva

Platné od 30.09.2019

Vinohradnícke oblasti

Meno inšpektora

Adresa pracoviska

Úradné hodiny

Kontakt

E-mail

Slovensko, vedúci oddelenia kontroly vinohradníctva a vinárstva Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Ing. Andrea Schubert
ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

7:00 - 15:00

0918/599895
andrea.schubert@uksup.sk
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť
Ing. Ľudovít Tóth
ÚKSÚP skúšobná stanica Nitrianska 113, 940 01 Nové Zámky

7:00 - 15:00

0915/951070
ludovit.toth@uksup.sk 
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
Ing. Štefan Bodnár
ul. Ľ. Podjavorinskej 19, 984 01 Lučenec

7:00 - 15:00

0918/599900
stefan.bodnar@uksup.sk 
Východoslovenská vinohradnícka oblasť, Vinohradnícka oblasť Tokaj
Ing. Martin Podžuban
Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce

7:00 - 15:00

0905/560189
martin.podzuban@uksup.sk