Kontakty

mini logo ÚKSÚP
Meno
Priezvisko
Titul
Telefónne číslo
Pracovisko
Pozícia
Oblasť
Peter
Kiklica
Mgr.
02/59880328
Peter.Kiklica@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Riaditeľ odboru
ZÁPAD
Iveta
Kociánová

02/59880327
Iveta.Kocianova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Sekretariát
ZÁPAD
Veronika
Boskovičová

02/59880352
Veronika.Boskovicova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Referent administratívy a fakturácie
ZÁPAD
Anna
Polinová

02/59880352
Anna.Polinova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Referent administratívy a fakturácie
ZÁPAD
Marta
Galusová
RNDr.
Marta.Galusova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy –Referát legislatívy
ZÁPAD
Katarína
Beníková
Ing.

Katarina.Benikova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy – Referát hodnotenia fyzikálnych a chemických vlastností
ZÁPAD
Eva
Nagyová
Ing.

Eva.Nagyova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy – Referát hodnotenia fyzikálnych a chemických vlastností
ZÁPAD
Darina
Šimková
Ing.

Darina.Simkova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy – Referát hodnotenia fyzikálnych a chemických vlastností
ZÁPAD
Ľubomíra
Raučinová
RNDr.
02/59880321
Lubomira.Raucinova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Vedúca oddelenia Hodnotenia biologickej účinnosti (BAD) a certifikácie GEP.
ZÁPAD
Martin
Medveď
Ing.

Martin.Medved@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie Hodnotenia Biologickej účinnosti (BAD)
ZÁPAD
Alexandra
Vašková
Ing.
055/7901254
alexandra.vaskova@uksup.sk
Letná 3, Košice
Oddelenie Hodnotenia Biologickej účinnosti (BAD)
VÝCHOD
Iveta
Gamrathová
Ing.
055/7901254
Iveta.Gamrathova@uksup.sk
Letná 3, Košice
Oddelenie Hodnotenia Biologickej účinnosti (BAD)
VÝCHOD
Lucia
Černajová
Ing.

Lucia.Cernajova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Bratislava
ZÁPAD
Barbora
Mertová
Ing.

Barbora.Mertova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Bratislava
ZÁPAD
Marcela
Čambalová
Ing.
02/59880243
Marcela.cambalova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Bratislava
ZÁPAD
Nikoleta
Krumpolcová
Ing.
02/59880243
Nikoleta.Krumpolcova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Bratislava
ZÁPAD
Lenka
Gurská Krajčovičová
Mgr.
055/7901220
Lenka.Gurska-Krajcovicova@uksup.sk
Košice, Letná 3
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Košice
VÝCHOD
Klára
Krempaská
MVDr. PhD.
055/7901220
Klara.Krempaska@uksup.sk 
Košice, Letná 3
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Košice
VÝCHOD
Katarína  
Fečaninová
Mgr.
055/7901220
Katarina.Fecaninova@uksup.sk
Košice, Letná 3
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Košice
VÝCHOD
Simona
Sýkorová
Ing.
02/59880344
Simona.sykorova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Bratislava
ZÁPAD
Michal
Černý
Ing.
02/59880311
´0918806548
Michal.Cerny@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Vedúci oddelenie skúšania biologickej účinnosti
ZÁPAD
Juraj
Rusnák
Ing.
02/59880311
Juraj.Rusnak@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie skúšania biologickej účinnosti
ZÁPAD
Martin
Siva

02/59880311
Martin.Siva@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie skúšania biologickej účinnosti
ZÁPAD
Monika
Jeloková
Ing.
PhD.
02/59880311
Monika.Jelokova@uksup.sk
Rovinka, Majerská 326/47
Oddelenie skúšania biologickej účinnosti
ZÁPAD
Natália
Ivasiuková
Ing.
055/7901258
Natalia.ivasiukova@uksup.sk
Košice, Letná 3
Oddelenie skúšania biologickej účinnosti
VÝCHOD
Jozef
Lacko

055/7901230
Jozef.Lacko@uksup.sk
Košice, Letná 3
Oddelenie skúšania biologickej účinnosti
VÝCHOD
Marcela
Ondisová
Ing.
055/7901230
+421 918 806 876
Marcela.ondisova@uksup.sk
Košice, Letná 3
Oddelenie skúšania biologickej účinnosti
VÝCHOD
Andrea
Hanková
Ing. PhD.
045/5242265
+421 918 806 872
Andrea.Hankova@uksup.sk
Zvolen, Janka Kráľa 2223
Oddelenie skúšania biologickej účinnosti
STRED
Michal
Moravčík
Mgr. PhD.
045/5242265
Michal.Moravcik@uksup.sk
Zvolen, Janka Kráľa 2223
Oddelenie skúšania biologickej účinnosti
STRED
Rastislav
Heško

045/5242267
Rastislav.Hesko@uksup.sk
Zvolen, Janka Kráľa 2223
Oddelenie skúšania biologickej účinnosti
STRED
Ján
Hreblay

045/5242267
Jan.Hreblay@uksup.sk
Zvolen, Janka Kráľa 2223
Oddelenie skúšania biologickej účinnosti
STRED