Skladovacie kapacity

Chované zvieratá
ZvieraPočetDoba chovuSpôsob ustajneniaPasenieProdukcia v 
za celé obdobie chovu
Produkcia hospodárskych hnojív
(m3)
tuhé
exkrementy
kvapalné
exkrementy
celkový
dusík
maštaľný hnoj močovka hnojovica
----na pasienku------
počas
ustajnenia
---
spolu---
----na pasienku------
počas
ustajnenia
---
spolu---
----na pasienku------
počas
ustajnenia
---
spolu---
Celková produkcia hospodárskych hnojív za podnik
Produkcia hospodárskych hnojív
(m3)
maštaľný hnojmočovkahnojovica
0.000.000.00
Produkcia celkového dusíka
(v tonách)
0.00
Potreba deklarovania skladových kapacít podľa príslušnej legislatívy
Celková potreba skladových zásob
(m3)
maštaľný hnojmočovkahnojovica
na 3 mesiace---
na 4 mesiace---
na 6 mesiacov---
Obmedzený prístup  Nastavenia  Obmedzený prístup

***      ***
Posledná aktualizácia:  13. augusta 2021