Plán hnojenia

Charakteristika pozemku
Názov parcelyVýmera
(ha)
Pôdny druhpHObsah P
(mg/kg)
Obsah K
(mg/kg)
Obsah Mg
(mg/kg)

Sprístupňovanie minerálneho dusíka z pôdnych zásob (platí pre zraniteľné územia)
Asociácia pôdyBodová hodnota pôdyPriemerná denná produkcia Nan
- 0
Predplodinový efekt
  Predplodina   neutrálna      zlepšujúca      zhoršujúca
Odber živín úrodou
PlodinaZberový produktPredpokladaná
úroda   ( t / ha )
Dusík (N)
(kg/ha)
Fosfor (P)
(kg/ha)
Draslík (K)
(kg/ha)
CaO
(kg/ha)
Horčík (Mg)
(kg/ha)
0000--
vedľajší produkt0000--
Biologická fixácia dusíka  (kg/ha)-0----
Vegetačná doba dní
Sprístupňovanie dusíka  (kg/ha)------
Potreba živín na dosiahnutú úrodu0 000--
 po zohľadnení výsledkov ASP000150090
Hnojenie
Druh hnojivaRok
využitia
Typ hnojivaMnožstvo
na hektár
Množstvo
na výmeru
Dusík
(kg)
Fosfor
(kg)
Draslík
(kg)
Horčík
(kg)
CaO
(kg)
Organické 0 t0.000.000.000.000.00
 
- 0 kg0.000.000.000.000.00
- 0 kg0.000.000.000.000.00
- 0 kg0.000.000.000.000.00
- 0 kg0.000.000.000.000.00
Označenie hnojivaP2O5K2OMnožstvo
na hektár
Množstvo
na výmeru
NPKMgCaO
 %
 %

0 kg
 %
0.000.00
 %
 %
 
Spolu aplikované0.000.000.000.000.00
Potreba dodať v hnojivách0.000.000.0090.001500.00


Posledná aktualizácia:  13. September 2021

***       ***