Bilancia živín

Charakteristika pozemku
Názov parcely  

Výpočet odberu živín úrodou
PlodinaZberový produktÚroda
(t/ha)
Dusík (N)
(kg)
Fosfor (P)
(kg)
Draslík (K)
(kg)
Humus     (t/ha)
Ľahká pôdaStredná pôdaŤažká pôda
0000 0 0 0
0000
Spolu0 000
Biologická fixácia dusíka  (kg/ha)0
Hnojenie
Druh hnojivaRok
využitia
Typ hnojivaMnožstvo  N  
(kg)
P2O5
(kg)
K2O
(kg)
Dusík
(kg)
Fosfor
(kg)
Draslík
(kg)
CaO
(kg)
Humus
(t)
- 0.000.000.000.000.000.000.000.00
- 0.000.000.000.000.000.000.000.00
- 0.000.000.000.000.000.000.000.00
- 0.000.000.000.000.000.000.000.00
- 0.000.000.000.000.000.000.000.00
 
%%%00000
 
Spolu0.000.000.000.000.00

Výsledná bilancia
Dusík (N)
(kg/ha)
Fosfor (P)
(kg/ha)
Draslík (K)
(kg/ha)
Humus     (t/ha)
Ľahká pôdaStredná pôdaŤažká pôda
Výsledná bilancia0.000.000.000.000.000.00
Bilančný prebytoknízky nízky nízky
    Údaje boli použité z nasledovnej literatúry:
  • Ján Fecenko, Otto Ložek - Výživa a hnojenie poľných plodín, 2000
  • Autorský kolektív - Metodika hnojenia a výživy rastlín, 1998
  • Ing. Jaroslav Neuberg, DrSc. a kolektív - Komplexní metodika výživy rostlin 1/1990
  • Vyhláška č.338/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch
  • Bayerische Landesanstalt fur Bodenkultur und Pflanzenbau - Leitfaden fur die Dungung von Acker - und Grunland. (6. uberarbeitete Auflage 1997)

  • Hodnoty tvorby humusu, ako aj obsahy živín z organických hnojív boli upravené a schválené Odborom AVR, ÚKSÚP Bratislava a preto nemusia súhlasiť s hodnotami uvedenými vo vyhláške č. 338/2005 Z.z.

Posledná aktualizácia:  13. August 2021

***       ***