Prehľad v ekologickej poľnohospodárskej výrobe používaných látok na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení v chove hospodárskych zvierat

mini logo ÚKSÚP

UPOZORNENIE

Čistiace a dezinfekčné prostriedky používané pre živočíšnu výrobu sa používajú na účely ako sú popísané v "Čistiace a dezinfekčné prostriedky vyhovujúce ustanoveniam právnych predpisov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu"  v časti charakteristika (viď. Dokumenty na stiahnutie)

Prostriedky na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení pre živočíšnu výrobu

mydlo draselné a sodné, voda a para, vápenné mlieko, vápno, nehasené vápno, chlórnan sodný (napr. ako tekuté bielidlo), kaustická sóda, kaustická potaš, preroxid vodíka, prírodné esencie z rastlín, kyselina citrónová, šťavelová, octová, mravčia, mliečna, peroxooctová, alkohol, kyselina dusičná (mliekárenské zariadenie), kyselina fosforečná (mliekárenské zariadenie), formaldehyd, uhličitan sodný