Choroby rastlín spôsobené hubami

Huby (Fungi) tvoria samostatnú ríšu eukaryotických, heterotrofných organizmov. Neobsahujú chlorofyl tzn., že nie sú schopné fotosyntézy. Väčšinu z nich tvoria mikroskopické huby. Živiny získavajú saprofyticky alebo paraziticky, niekedy v symbióze s inými organizmami. Väčšina húb patrí k saprofytom, ktoré sa vyživujú na odumretom pletive rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Menšia časť húb sú parazity, ktoré sa živia z pletív živých hostiteľských rastlín. Ako parazity a saprofyty spôsobujú veľké množstvo hubových ochorení rastlín.

KARANTÉNNE HUBOVÉ OCHORENIA RASTLÍN

Medzi významné karanténne hubové ochorenia rastlín patria: Askochytóza chryzantém, Biela hrdza chryzantém, Červená hniloba koreňa jahody, Diaportová nekróza čučoriedok, Hnedospórka, Karanténne sypavky borovíc, Mazľavá sneť, moniliova-hniloba-monilia-fructicola.pdf, Náhle odumieranie dubov,,  Phytophthora ramorum - náhle odumieranie dubov,, Phytophthora ramorum - aktualizácia, Pleseň na drevinách, Rakovina kôry gaštana, Rakovina vetiev a kmeňa borovice,  Rakovinovec zemiakový, Rakovinové ochorenie orecha, Škvrnitosť listov jabloní, Tracheomykózne odumieranie jaseňov, Tracheomykózne odumieranie platanov,  Živicová rakovina borovice, Múčnatka broskyňová (Podosphaera pannosa), Moníliová hniloba

HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÉ HUBOVÉ OCHORENIA RASTLÍN

Medzi hospodársky významné  hubové ochorenia rastlín patria: Alternáriová škvrnitosť mrkvy, Antraknóza orecha, Grmaník slivkový,  Hrdza sliviek, Kučeravosť broskýň, Červená spála viniča, Odumieranie viniča - ESCA, Peronospóra viniča-pleseň viničová, Pleseň maková, Chrastavitosť hrušiek (Venturia pirina, anamorfa – Fusicladium pyrorum), Chrastavitosť jablone (Venturia inaequalis, anamorfa: Spilocaea pomi), Čierna hniloba viniča (Guignardia bidwellii, anamorfa: Phyllosticta ampelicida), Múčnatka jablone (Podosphaera leucotricha), Eutypióza viniča, Nádorovitosť hlúbovín, Antraknóza maliny, Múčnatka mrkvová, Botrytída šalátu, Pleseň sivá na kapuste - Botrytída kapusty, Pleseň zemiaková na rajčiaku (Phytopthora infestans), Hrdza cibule (Puccinia allii), Antraknóza listov orecha, Penicíliová hniloba jabĺk, Antraknóza cibule, Fytoftórová hniloba papriky

 

Choroby rastlín spôsobené fytoplazmami

Fytoplazmy sú špecializované baktérie, ktoré väčšinou parazitujú vo vodivých pletivách rastlín. Sú závislé na prenose vektorom - hmyzom, ktorý rastlinu infikuje počas cicania rastlinných štiav. 

KARANTÉNNE FYTOPLAZMY

Medzi významné karanténne fytoplazmy patria: Fytoplazma chradnutia hrušiek, Proliferácia jablone, Zlaté žltnutie viniča

HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÉ FYTOPLAZMY

Medzi hospodársky významné fytoplazmy patrí: Stolbur rajčiaka, odumieranie hrušiek, Európska žltačka kôstkovín, Stolbur na viniči - pre RN

 

 

Choroby rastlín spôsobené vírusmi

Vírusové ochorenia rastlín spôsobujú fytovírusy. Vírusy sú nebunkové organizmy. Pre svoje malé rozmery sa dajú pozorovať  elektrónovým mikroskopom. Definujú sa aj ako molekulárne vnútrobunkové parazity na genetickej úrovni. Život vírusov je závislý od konkrétneho hostiteľa, pretože nie sú schopné zabezpečiť si všetky životné funkcie. Na rastlinách spôsobujú rôzne deformácie a odumieranie rastlinných orgánov, chlorózy listov a pod. Do buniek hostiteľskej rastliny vstupujú cez mechanicky spôsobené rany, prostredníctvom vektorov, prípadne sa dostanú priamo do vaječnej bunky peľom.

 

KARANTÉNNE VÍRUSOVÉ OCHORENIA RASTLÍN

Medzi významné karanténne vírusové ochorenia rastlín patria: Zvinutka zemiakov, Bežné vírusy zemiakov, Viroid vretenovitosti hľúz zemiaka, Vírus bronzovitosti rajčiaka,  Vírus čiarkovitej mozaiky pšenice, Vírusové zakrpatenosti obilnín, Vírus mozaiky uhorky, Vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín, Vírus zakrpatenosti sliviek, Vírus mozaiky pepina, Šarka sliviekŠarka slivky (Plum pox virus)

HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÉ VÍRUSOVÉ OCHORENIA RASTLÍN

Vírusové choroby čučoriedky chocholíkatej - I. časť

Vírusové choroby čučoriedky chocholíkatej - II. časť

Kamienkovitosť hrušiek (Pear stony pit virus)

Zvinutka viniča (Grapevine leafroll – associated viruses)

Roncet viniča (Grapevine fanleaf virus)

Choroby rastlín spôsobené baktériami

Baktériozy rastlín spôsobujú jednobunkové, bezchlorofylové mikroorganizmy - baktérie. Skoro všetky baktérie, ktoré majú schopnosť napádať rastliny, sú tyčinkovitého tvaru. Rozmnožujú sa delením.

KARANTÉNNE BAKTERIÓZY RASTLÍN

Medzi významné karanténne bakteriózy patria: Acidovorax citrulli, Dickeya solani, Pseudomonas syringae pv. aesculi, Bakteriálna škvrnitosť kôstkovín, Baktériová nekróza aktinídie, Baktériová škvrnitosť jahôd, Bakteriálne vädnutie lucerny, Bakteriálne vädnutie rajčiaka, Hnedá hniloba zemiaka, Krúžkovitosť zemiaka, Spála jadrovín - Erwinia amylovora, Pierceova choroba - Xylella fastidiosa 

Xylella fastidiosa - aktuálne informácie

 

HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÉ BAKTERIÓZY RASTLÍN 

Medzi hospodársky významné baktériózy patrí: Baktériová spála orechov 

 


Informačné letáky o chorobách rastlín spôsobených vírusmi, fytoplazmami, baktériami a hubami

Dokumenty na stiahnutie: