Upozornenie na zmenu v podávaní žiadosti na certifikáciu hnojiva a žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu hnojiva

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

V prípade Žiadosti o certifikáciu hnojiva a Žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu hnojiva použite elektronickú službu:

https://cur.uksup.sk/public/service 

pod záložkou - Register certifikovaných hnojív