Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy - DȎLEŽITÝ OZNAM !

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Upozorňujeme poľnohospodárov, že v dňoch 15.3. -22.3.2023 (vrátane) NEBUDE možné OSOBNÉ odovzdanie pôdnych vzoriek  k Agrochemickému skúšaniu poľnohospodárskej pôdy (ASPP) na pracovisku OPH v Bratislave..

Dohodnutie termínov na osobné odovzdanie pôdnych vzoriek, ako aj oznámenie termínu začatia odberov pôdnych vzoriek  v danom termíne ( do 22.3.2023) je možné  len mailom na adrese:

zelmira.chmelarova@uksup.sk