OZNAM - Hlásenie o spotrebe hnojív

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Údaje o spotrebe hnojív, objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych zvierat, zasielané do 15. februára kalendárneho roka, sa kontrolnému ústavu poskytujú formou elektronického podania na formulári, ktorý nájdete na  http://www.uksup.sk/evidenciahnojiv/setup.exe .Prostredníctvom tohto formuláru je možné zároveň zaslať aj spotrebu prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov.