Upozornenie na pravidlá pri doručovaní pôdnych vzoriek na OPHOZE

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, prosíme poľnohospodárov, aby pri doručení pôdnych vzoriek – pre agrochemické skúšanie pôd (ASP) aj pri súkromných objednávkach na rozbor pôdy – uprednostnili dodanie pôdnych vzoriek a sprievodnej dokumentácie prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. kuriérov.

V prípade osobného dodania pôdnych vzoriek JE POTREBNÉ , minimálne 2 dni vopred,  dohodnúť prevzatie zamestnancom OPHOZE na nasledovných mailových kontaktoch:

Pracovisko Bratislava – zelmira.chmelarova@uksup.sk

Pracovisko Vígľaš – peter.halas@uksup.sk

Pracovisko Košice – bozena.sabolova@uksup.sk

Zároveň UPOZORŇUJEME na dodržiavanie pravidiel pri odovzdávaní – osoba, ktorá prinesie pôdne vzorky MUSÍ mať:  rúško (prekryté ústa a nos) a gumené rukavice .