Inšpekčné organizácie

 

Inšpekčná organizácia: Naturalis SK, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-002
Oprávnenie vydané na obdobie: 31.1.2018 - 17.12.2019
Riaditeľ: Ing. Jaroslav Drobný
Sídlo organizácie: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Webová stránka: http://www.naturalis.sk/

 

Inšpekčná organizácia: Biokont CZ, s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-003
Oprávnenie vydané na obdobie: 16.1.2019 - 14.1.2024
Riaditeľ: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Sídlo organizácie: Splnomocnený zástupca na území Slovenskej republiky: Mgr. Ján Kútnik, Tupá č. 253, 935 84 Tupá
Webová stránka: http://www.biokont.sk/

 

Inšpekčná organizácia: EKO-CONTROL SK s.r.o.

Kód inšpekčnej organizácie: SK-BIO-004
Oprávnenie vydané na obdobie: 31.1.2018 - 13.12.2022
Riaditeľ: doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
Sídlo organizácie: Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice - mestská časť Sever
Webová stránka: http://eko-control.sk/