Registračné pracoviská

  • Registračné pracovisko Bratislava registruje vinohradníkov/vinohrady v Malokarpatskej a Nitrianskej vinohradníckej oblasti, vykonáva tiež registráciu vinára, obchodníka a maloobchodníka pre celú Slovenskú republiku. Vedie evidenciu hlásení a oznámení o hrozne a víne.

Kontakt:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava          

Ing. Jana Kunová, registrácia vinohradník/vinohrad v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, Bratislava
tel: + 421 2 59 880 233
email: Jana.Kunova@uksup.sk          

Ing. Branislav Šarmír, registrácia vinohradník/vinohrad v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
tel: + 421 2 59 880 233
email: branislav.sarmir@uksup.sk            

Ing. Gabriela Petrová, registrácia vinohradník/vinohrad v Nitrianskej vinohradníckej oblasti
tel: + 421 2 59 880 233
email: Gabriela.Petrova@uksup.sk            

registrácia vinára, obchodníka a malobchodníka, evidencia hlásení a oznámení o víne
tel: + 421 2 59 880 227
email: vino@uksup.sk

Ing. Vladimír Valachovič, evidencia hlásení o úrode hrozna a jeho použití
tel: + 421 2 59 880 209
email: vladimir.valachovic@uksup.sk

Róbert Borský, evidencia hlásení o úrode hrozna a jeho použití
tel: + 421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk

  • Registračné pracovisko Nové Zámky registruje vinohradníkov/vinohrady v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti.

Kontakt:

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky              

Ing. Jozef Lazan
tel: + 421 35 64 28 417
email: jozef.lazan@uksup.sk

  • Registračné pracovisko Rimavská Sobota registruje vinohradníkov/vinohrady v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti.

Kontakt:

ÚKSÚP, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota             

Ing. Štefan Bodnár
tel: + 421 918 599 900
email: Stefan.Bodnar@uksup.sk

  • Registračné pracovisko Michalovce registruje vinohradníkov/vinohrady vo Východoslovenskej vinohradníckej oblasti a vo vinohradníckej oblasti Tokaj.

Kontakt:

ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce             

Ing. Martin Podžuban
tel: + 421 56 68 86 013
email: martin.podzuban@uksup.sk