Žiadosti a tlačivá

          Oznamujeme žiadateľom, že s platnosťou od 1.11.2013 budeme v záujme šetrenia prijímať len 2 vyhotovenia žiadostí a 2 vyhotovenia technických dotazníkov.


Dokumenty na stiahnutie: