Spišská Belá

Skúšobná stanica Spišská Belá je jednou z 14. skúšobných staníc ÚKSÚPu. Bola založená v r. 1958 na skúšanie plodín vhodných pre pestovanie v horskej až zemiakárskej pestovatelskej oblasti. Približne 30 ha výmera ornej pôdy je rozdelená do 5 honového osevného postupu v rámci ktorého odrodové pokusy zaberajú rocne okolo 8 ha .

Agrotechnika polných plodín je prísne podriadená metodikám štátnych odrodových skúšok. Na skúšobnej stanici pre širokú polnohospodársku verejnost sa pravidelne, spravidla okolo 10. júla organizuje Den otvorených dverí, na ktorom sú prezentované výsledky odrodových skúšok, ako i aktuálne poznatky z ochrany rastlín. Pre záujemcov je pripravená ukážka hlúz registrovaného sortimentu odrôd zemiakov.

 

Index pre podmienky výskytu plesňe zemiakovej

 

Meteorologické údaje skúšobnej stanice