Skúšobné stanice

Odbor odrodového skúšobníctva vykonáva štátne odrodové skúšky za účelom registrácie nových odrôd pestovaných rastlín. Štátne odrodové skúšky sú úradný postup, ktorým sa preverujú vlastnosti a znaky odrôd a ktorým sa zisťuje, či odroda spĺňa stanovené požiadavky pre jej registráciu.

Skúšky sa vykonávajú na 14-tich skúšobných staniciach, ktoré sa nachádzajú v rôznych pestovateľských oblastiach Slovenska. Priemerná výmera stanice je 35-40 ha ornej pôdy. Každá stanica vykonáva skúšanie tých druhov pestovaných rastlín, ktoré sú vhodné pre danú pestovateľskú oblasť. Tri skúšobné stanice sú špecializované na skúšanie záhradníckych plodín (zelenina, ovocné druhy, vinič).


Dokumenty na stiahnutie:

Fotogaléria:

Skúšobné stanice ÚKSÚP